Wpisy oznaczone tagiem ‘woda’

Woda do picia

29 września 2010

40czysta woda Oczywiście wszystko co pijemy ma w sobie więcej lub mniej wody. Woda znajduje się w sokach, herbacie, kawie i wszelkiego rodzaju płynach. Bardzo często ostatnio w naszym kraju pije się samą wodę, jednak istnieje niezmiernie mało miejsc, gdzie można to czynić bezpośrednio z kranu. Najczęściej w tym momencie jest to woda mineralna, która kupowana jest w butelkach w sklepie. W niektórych rejonach kraju możliwe jest czerpanie wody z czystych źródeł lub ze studni, najczęściej głębinowych. Dodatkowo na południu kraju znajdują się ujęcia i źródła, tak zwanej wody mineralnej, która polecana jest przy rożnego typu schorzeniach lub stanach chorobowych. Woda do picia, którą znamy z kranu domowego, to przetwarzana i uzdatniana woda z różnego typu zbiorników wodnych czy rzek. Dodatkowo ujęcia wody to także większych rozmiarów źródła, ale to spotykane jest raczej na południu naszego kraju. W większości przypadków nasze wody powierzchniowe są dość mocno zanieczyszczone, co przekłada się z kolei na ogólny stan wody już w naszych domach. woda i życieJak powszechnie wiadomo woda to życie. Trzeba zaznaczyć, że praktycznie każda forma życia, zwłaszcza w złożonej formie, wymaga obecności wody. Poza tym faktem woda, przykładowo w postaci rzek, zbiorników wodnych czy mórz i oceanów to wspaniały teren jeżeli chodzi o rekreację i ogólnopojęte formy wypoczynku. Jednakże kwestie tego typu nie są aż tak ważne jak ogólne podejście pod względem biologii i organizmów żywych czy też roślin. Woda jest potrzebna do wzrostu roślin czy też do ogólnego funkcjonowania zwierząt. Jak już wspomniano organizmy żywe powyżej jednokomórkowców potrzebują wody jako niezbędnego minimum. Dodatkowo woda odgrywa bardzo ważne role pod względem dodatkowych funkcji związanych z życiem organizmów. Innym aspektem jest fakt, że woda to także środowisko życia. Niezwykle bujna fauna i flora związana z morzami czy rzekami to przykład na prawdziwość powyższego stwierdzenia. Jak widać woda to bardzo rozbudowany zakres jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb, a dodatkowo bywa także środowiskiem życia zarówno dla roślin jak i dla zwierząt.

Woda i przemysł

20 sierpnia 2010

41środek ciągu technologicznego Woda to także niezwykle częsty środek, który jest używany w procesach przemysłowych. Jej wykorzystanie jest bardzo różnorodne. Przykładowo jej rola w ciągach technologicznych może opierać się jako nośnik energii cieplnej, która jest kierowana poprzez magistralę od momentu ogrzania do odbiornika. Innym przykładem, jak woda jest używana w przemyśle, może być przykładowo zastosowanie w myciu. Często proces ten odbywa się poprzez mycie ciśnieniowe elementów, co jeszcze wydatniej zwiększa efektywność wody w tego typu operacjach. Jeżeli woda jest sprężona w dość dużym stopniu, to może być używana także w kontekście polerowania, co także często jest używane. Szczególnym zastosowaniem dużego ciśnienia wody jest cięcie małym, ale sprężonym strumieniem wody z dyszy różnego typu elementów, w tym stalowych. Właśnie stal hartowana to duży udział wody, ponieważ odpowiednio rozgrzany element jest najczęściej studzony w tej cieczy i wiąże się to z bardzo rożnym uwarunkowaniami i fizycznymi właściwościami wody. odpoczynek nad wodąWoda to także swego rodzaju znakomity środek jeżeli chodzi o ogólną sferę związaną z rekreacją. Bardzo popularne zwłaszcza w kontekście letniego wypoczynku są wszelkiego rodzaju zalewy i zbiorniki wodne jak i rzeki. Letni wypoczynek w tego typu miejscach to rozwiązanie tysięcy Polaków. Woda to magiczne miejsce. Można na niej pływać i w niej pływać. Kajaki czy rowerki wodne to bardzo popularna aktywność. Dodatkowo należałoby wliczyć fakt, że zbiorniki wodne to doskonała forma rekultywacji terenów po przemysłowych. Tego rodzaju akwenów jest co raz więcej, więc w tym momencie przychodzi myśl o rekultywacji terenów przemysłowychTego rodzaju aktywność jest także bardzo popularna i w pewnym sensie pożądana. W tym momencie mowa oczywiście zarówno o potrzebie tworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji jak i planowanego zagospodarowania terenów po przemysłowych, a woda to doskonały środek ku temu i jak pokazuje doświadczenie już kilkudziesięciu lat, bardzo popularny środek zwłaszcza wśród zwykłych wypoczywających ludzi. Tak naprawdę to woda jest nieodłącznym elementem naszego życia. Co więcej woda tak naprawdę jest absolutnie niezbędna do życia tak samo ludzi ja ki dla zwierząt. Zresztą nawet w aspekcie biologicznym woda jest zupełnie niezbędnym elementem życia, ponieważ bez wody absolutnie żadne żywe stworzenie nie jest w stanie żyć bez wody. Dlatego też można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że woda jest każdemu z nas jest do życia absolutnie niezbędna. tak naprawdę to bez niej w ogóle nie jesteśmy w stanie żyć bez wody, ponieważ nasze organizmy do życia jej po prostu potrzebują. Picie wody jest naprawdę niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych organizmów. Zresztą woda jest najbardziej z dominujących składników naszego naszego ciała, ponieważ ludzki organizm jak powszechnie wiadomo składa się z siedemdziesięciu procent wody i co jest logiczne bez tej wody to człowiek nie będzie w stanie żyć. Jest to naprawdę logiczne, ponieważ w momencie kiedy tej wody braknie, to po prostu nasze organizmy w momencie kiedy tej wody brakuje, to organizm nie jest w stanie funkcjonować.

Transport wodny

14 sierpnia 2010

61Transport lądowy i wodny to dwie zupełnie innego rodzaju gałęzie transportu. W tym oto artykule zajmiemy się transportem właśnie wodnym. Transport wodny zwany jest inaczej po prostu żeglugą. Najczęściej towary przewozi się tutaj pojazdami typu statek transportowy czy też barka. Są to duże statki, często mieszczące wiele ton towarów. Przenoszą one towar wszędzie tam, gdzie nie można go przenieść zwykłym lądowym najczęściej środkiem transportu. Samą żeglugę można podzielić na żeglugę morską, przybrzeżną i śródlądową. Żegluga morska to przy tym głównie statki pasażerskie , służące do przewozu osób. Oczywiście nie tylko , bo mamy tutaj kontenery do przewozu towarów, gazowce do przewozu gazu, Czy też z reguły ogromne tankowce do przewozu paliwa, jak sama nazwa w zasadzie wskazuje. Żeglugę można również podzielić według charakteru na kabotażową, liniową czy też oczywiście popularną wśród żeglarzy na szlakach handlowych żeglugę wahadłową. W polskim prawie można wyodrębnić za to między innymi żeglugę bałtycką czy portową. Transport typu powietrznego to kolejny rodzaj transportu jaki chciałbym opisać w moich artykułach .Transport powietrzny to obecnie bardzo powszechny, często używany, stosunkowo bezpieczny oraz wciąż drogi środek transportu. Do transportu powietrznego można zaliczyć przede wszystkim samoloty pasażerskie czy też wojskowe. Do transportu tego typu zaliczamy również helikoptery. Sam transport lotniczy został rozpowszechniony w roku 1919 w Polsce, wtedy to on namacalnie powstał w naszym kraju, na świecie było to wcześniej rzecz jasna. Od tej pory ciągle się on rozwija. Jest to transport stosunkowo bezpieczny. Jednak oczywiście jeżeli już zdarzy się jakaś awaria, to może być ona rzecz jasna katastrofalna w skutkach, bardziej niż kraksy pojazdami lądowymi , czyli na przykład samochodami. Taka jest właśnie charakterystyka transportu powietrznego, najszybszego rzecz jasna rodzaju transportu. Samoloty pokonują swoje podniebne trasy znacznie szybciej niż najszybsze pojazdy lądowe, czy też inaczej zwane pojazdy naziemne. Transport jest rzeczą i pojęciem każdemu znaną. Oczywiście transport służy do przewozu towarów i osób z punktu A do innego punktu w innym miejscu. Do podstawowych rodzajów transportu zalicza się transport wodny i transport lądowy oraz transport oczywiście naziemny. Transport lądowy to oczywiście głównie poruszanie się pojazdami czterokołowymi, czyli samochodami, szynowymi czyli tramwajami i pociągami oraz pojazdami dwukołowymi. Do jednośladów zalicza się najszybsze środki transportu lądowego czy li motocykle, ale również skutery, czy też oczywiście bardzo przyjazne środowisku rowery. Do transportu podniebnego oczywiście zalicza się głównie samoloty, wszelkiego rodzaju z wielkimi samolotami pasażerskimi na czele oraz helikoptery, które również pełnią swoje funkcje transportowe. Transport wodny to natomiast nic innego jak wszelkiego rodzaju statki pasażerskie czy też towarowe jak tankowiec do przewozy paliwa i nie tylko. Zaliczyć do tego można również kutry, barki czy też motorówki i łodzie podwodne.

Woda i jej ujęcia

8 sierpnia 2010

39życiodajna wodaWoda to jeden z najszerzej występujących związków w przyrodzie. Należy zwrócić uwagę choćby na fakt, że woda to podstawowy składnik naszego ciała. Ogólnie woda spełnia bardzo ważne funkcje w obrębie funkcjonowania naszego ciała. Można w tym momencie przywołać choćby przykład pocenia się czyli termo regulacji. Woda to także bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o biologiczne podejście do świata. Woda pozwala rosnąć i ogólnie istnieć roślinom. Dlatego też tak ważna rola rzek czy ogólnie cieków wodnych czy jezior. Woda w postaci mórz i oceanów to także swego rodzaju determinant klimatyczny i pogodowy. Wreszcie woda jako rzeki i zbiorniki wodne to bardzo miłe tereny dla wypoczynku. Także jako zastosowania przemysłowe woda to niezmiernie ważny czynnik, używany do chłodzenia czy kierunkowo na przykład pod ogromnym ciśnieniem w modułach służących do cięcia rożnego typu elementów. Jak widać rola wody jest bardzo rozbudowana i bez jej obecności ogólnie nie może istnieć bardziej rozbudowane życie lub nie może istnieć w ogóle. skąd woda do piciaUjęcia wody pitnej to bardzo newralgiczne miejsca. Chodzi w tym momencie o ogólne zagadnienia ochrony, choćby przed skażeniami, ale także w kontekście utrzymywania stałej czystości danego ujęcia. W tym momencie należałoby zaznaczyć, że ogólna czystość to oczywiście podstawowe znaczenie tego słowa, ale także kontekst choćby bezpieczeństwa bakteriologicznego czy wirusowego. Ujęcia wody w Polsce to głównie zbiorniki wodne, których woda jest uzdatniana do użytku domowego. W niektórych miejscach kraju wodę czerpie się ze studni głębionych lub bezpośrednio ze źródeł, ale nie jest to rozbudowane na zbyt dużą skalę. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ogólny stan wód powierzchniowy w Polsce raczej nie nastraja optymistycznie, ponieważ tylko niewielki procent należy do pierwszej klasy czystości, a przeważają wody w trzecie klasie. Taki stan podyktowany jest zaniedbaniami kilkudziesięciu lat i dopiero od kilkunastu lat sytuacja powoli ma się coraz lepiej, ale niestety dalej niezadowalająco. Dlatego też każdy z nas powinien we własnym zakresie dbać o ochronę wody.

© Środowisko i ludność