Woda do picia

29 września 2010

40czysta woda Oczywiście wszystko co pijemy ma w sobie więcej lub mniej wody. Woda znajduje się w sokach, herbacie, kawie i wszelkiego rodzaju płynach. Bardzo często ostatnio w naszym kraju pije się samą wodę, jednak istnieje niezmiernie mało miejsc, gdzie można to czynić bezpośrednio z kranu. Najczęściej w tym momencie jest to woda mineralna, która kupowana jest w butelkach w sklepie. W niektórych rejonach kraju możliwe jest czerpanie wody z czystych źródeł lub ze studni, najczęściej głębinowych. Dodatkowo na południu kraju znajdują się ujęcia i źródła, tak zwanej wody mineralnej, która polecana jest przy rożnego typu schorzeniach lub stanach chorobowych. Woda do picia, którą znamy z kranu domowego, to przetwarzana i uzdatniana woda z różnego typu zbiorników wodnych czy rzek. Dodatkowo ujęcia wody to także większych rozmiarów źródła, ale to spotykane jest raczej na południu naszego kraju. W większości przypadków nasze wody powierzchniowe są dość mocno zanieczyszczone, co przekłada się z kolei na ogólny stan wody już w naszych domach. woda i życieJak powszechnie wiadomo woda to życie. Trzeba zaznaczyć, że praktycznie każda forma życia, zwłaszcza w złożonej formie, wymaga obecności wody. Poza tym faktem woda, przykładowo w postaci rzek, zbiorników wodnych czy mórz i oceanów to wspaniały teren jeżeli chodzi o rekreację i ogólnopojęte formy wypoczynku. Jednakże kwestie tego typu nie są aż tak ważne jak ogólne podejście pod względem biologii i organizmów żywych czy też roślin. Woda jest potrzebna do wzrostu roślin czy też do ogólnego funkcjonowania zwierząt. Jak już wspomniano organizmy żywe powyżej jednokomórkowców potrzebują wody jako niezbędnego minimum. Dodatkowo woda odgrywa bardzo ważne role pod względem dodatkowych funkcji związanych z życiem organizmów. Innym aspektem jest fakt, że woda to także środowisko życia. Niezwykle bujna fauna i flora związana z morzami czy rzekami to przykład na prawdziwość powyższego stwierdzenia. Jak widać woda to bardzo rozbudowany zakres jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb, a dodatkowo bywa także środowiskiem życia zarówno dla roślin jak i dla zwierząt.

© Środowisko i ludność