Wpisy oznaczone tagiem ‘objętość’

Dobra pozycja

17 czerwca 2010

36Materia księżycowa i ziemska są do siebie bardzo podobne,Bliskie relacje z księżycem dały rozwijającej się Ziemi przewagę nad konkurencją. Księżyc jest przyczyną zmienności pór roku, ponieważ w pewnych okresach roku biegun północny jest nachylony w stronę Słońca, a w kolejnych, w stronę Słońca nachylony jest biegun południowy, a księżyc utrzymuje stabilność tego nachylenia. Dzięki zalaniu różnych sil grawitacyjnych, utrzymuje się stabilność kąta nachylenia. Po imponującej kolizji, która dala początek księżycowi, nasza planeta osiągnęła 90% swojej całkowitej objętości. Proces tworzenia się planety wymaga praktycznie biologicznego współzawodnictwa wielu ciął, uderzających w siebie, oddziaływujących ze sobą, czasem przy naprawdę dużej prędkości. Kiedy 3,9 miliarda lat temu ustały wreszcie kolizje, nasz układ słoneczny miał osiem planet, lub dziewięć, jeśli w dalszym ciągu liczyć plutona. Ziemia zapewniła sobie trzecią pozycję na orbicie, licząc od Słońca, oddalonego od niej o 150 milionów kilometrów. Planety nie lubią się nawzajem ze względu na działanie odpychających się sil grawitacyjnych. Pole magnetyczne odbija wiatr słoneczny, chroniąc naszą atmosferę.Pomimo pola magnetycznego chaos i zniszczenie w dalszym ciągu trawiły naszą planetę. Warstwy, znajdujące się powyżej żelaznego jądra, czyli płaszcz skalne Ziemi wciąż się topił, tworząc wulkany, wyrzucające na powierzchnię szkodliwe gazy i lawę. W dalszym ciągu miały także miejsce kolizje. Jedno uderzenie mogło na zawsze zmienić bieg historii Ziemi i przeznaczenie ludzkości. Mniej więcej 50 mln lat od początku tworzenia się Ziemi doznała ona kolizji, która popchnęła ją w zupełnie nowym kierunku. W Ziemię, która osiągnęła już 80% swojej całkowitej wielkości, uderzył obiekt wielkości Marsa. Wybuch uderzeniowy spowodował stopienie się warstw zewnętrznych obu planet i złączenie ich w jedno, tworząc tym samym większą Ziemię. Niektóre stopione odłamki, które nie zmieszały się, zjednoczyły się, tworząc księżyc. Taka teoria została wysnuta, kiedy astronauci z misji Apollo powrócili z księżyca, przywożąc ze sobą jego próbki skalne. Skały, które przywieziono były jak lawa, którą można znaleźć na Ziemi.

© Środowisko i ludność