15Koczitowie to jedno z indiańskich plemion Ameryki Północnej. Ich potomkowie żyją do dzisiaj, chociaż nie jest to już liczebne plemię. W ich codziennym życiu oraz szeroko pojmowanej kulturze niezwykle cenny element stanowiły religijne obrzędy. Najważniejszym dla nich bóstwem zawsze było Słońce, które uważali za Stwórcę. Wszystkie daty odbywających się u nich ceremonii były uzależnione od najważniejszej w Układzie Słonecznym gwiazdy i od jej obserwacji. Do ich tradycji należało między innymi to, że mieli dwóch wodzów, z których jeden zajmował się tylko i wyłącznie kwestiami wojennymi. Kiedy swoja władzę narzucili im przed wiekami Hiszpanie, Koczitowie mieli też europejskiego administratora. Byli społecznością ze sobą zżytą, pozostawali w dość bliskich kontaktach ze swoim otoczeniem. Dzielili się na klany, porządek w których bazował na matriarchacie. Przy pracy po równo dzielili się obowiązkami. Komancze to niewątpliwie jedni z najbardziej znanych Indian zamieszkujących obszary Ameryki Północnej. Ich potomkowie żyją do dzisiaj. Słynęli z bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim uchodzili na znakomity jeźdźców – na prerii nie mieli sobie równych. Byli usposobieni dość bojowo, a w imię obrony swego terytorium i własnej niezależności toczyli boje nie tylko z europejskimi najeźdźcami, ale także innymi Indianami (przede wszystkim z Apaczami) oraz z białoskórymi Amerykanami zamieszkującymi stan Teksas. To właśnie Komancze stali się głównym powodem, dla którego powołano do życia słynne już oddziały teksańskich strażników. Język, którym Komancze się posługiwali był językiem zrozumiałym dla rozlicznych indiańskich plemion, dlatego też w dość szybkim czasie stał się najczęściej używanym na zachodzie Stanów Zjednoczonych językiem handlu i dyplomacji. Komancze byli bohaterami wielu książek i filmów. Nawahowie to najbardziej liczebne plemię spośród wszystkich indiańskich plemion Ameryki Północnej. Wedle danych pochodzących sprzed dziewięciu lat na społeczność tę składało się niemalże trzysta tysięcy ludzi. Zdecydowana większość z nich mieszka w rezerwacie, który zlokalizowany jest na obszarze aż trzech stanów, a mianowicie – Utah, Arizony oraz Nowego Meksyku. Rezerwat ten jest ogromny – jego powierzchnia zbliżona jest do powierzchni niektórych krajów na świecie, jak na przykład Czech. Ich tradycyjny sposób bytowania opierał się w głównej mierze na rolnictwie – a przede wszystkim, na hodowaniu owiec. W chwili obecnej posiadają swój własny rząd. Są plemieniem, którego zasługi podczas drugiej wojny światowej były bardzo duże – potrafili bowiem w znakomity sposób szyfrować amerykańskie wiadomości, były one dla Japończyków nie do rozgryzienia, dzięki czemu zachowano tajemnice o wielu operacjach.

© Środowisko i ludność