Wpisy oznaczone tagiem ‘obszar’

18Pierwsze wielkie cywilizacje światowe rozwinęły się na obszarach bogatych w bardzo żyzne gleby.W początkach swego istnienia ludzkość utrzymywała się głównie z rolnictwa. To właśnie na obszarach o odpowiednich warunkach glebowych, klimatycznych oraz wodnych rozwinęły się największe cywilizacje starożytnego świata. Do dania dzisiejszego są na tych obszarach ogromne skupiska ludności. Drugim ważnym czynnikiem ekonomiczno-gospodarczym jaki ma wpływ na rozmieszczenie ludności na świecie jest przemysł. Jest to już bardziej współczesny czynnik. Ludzie w poszukiwaniu pracy oraz lepszego życia skupiali swoje osady w rejonach bogatych przemysłowo. W Polsce takim obszarem jest np. Górny Śląsk, na którym króluje przemysł ciężki (głównie dzięki ogromnym zasobom węgla kamiennego). Obecnie życie ludzkie skupia się w rejonie wielkich miast. Miasto to miejsce, które zapewnia wszystkie niezbędne do godnego życia warunki i z tego względu przyciąga dziś do siebie ogromne ilości ludzi. Brzegi mórz to równie ważny czynnik ekonomiczno-gospodarczy. Rozwijający się transport morski, turystyka oraz rybołówstwo stanowi ważny walor, który sprzyja rozwojowi osadnictwa na takich obszarach. Historia wywarła dość znaczny wpływ na zmianę zaludnienia niektórych obszarów.Czynniki historyczne to różnego rodzaju wojny, uciski polityczne, religijne oraz gospodarcze, które miały wpływ na migrację ludności w inne obszary. Badając dzieje historyczne może z łatwością zaobserwować jak wielkie migracje ludności występowały w dawnych czasach i to nie ze względu na warunki klimatyczne danego obszaru. Paradoksalnie wręcz wojny powodowały, że obszary bardzo przyjazne dla życia masowo się wysiedlały, a osadnictwo rozwijało się na obszarach zdecydowanie trudnych, nieprzystępnych. Wojna wymagała również zapewnienia sobie maksymalnego bezpieczeństwa przez ludność. Z tego względu osady budowane były w takich miejscach, gdzie dostęp do nich był utrudniony i łatwiej było się bronić przed wrogiem. Nie małe znaczenie ma również religia. Ludność, która była prześladowana przez kraj na tle etnicznym lub religijnym emigrowała w inne miejsca, wyludniając tym samym stare obszary a zaludniając nowe. Dobrym tego przykładem jest masowy napływ do Polski ludzi pochodzenia żydowskiego w okresie średniowiecza. Obecne rozmieszczenie ludności na świecie to w głównej mierze efekt historii.Rozmieszczenie ludności na świecie jest dziś dość nierównomierne. Główną tego przyczyną jest historyczne nakładanie się procesów zaludnienia. W głównej mierze były to zmiany wykorzystania środowiska naturalnego, przemiany gospodarcze, kulturowe oraz polityczne. W zależności od rodzaju zaludnienia danego obszary Ziemi podzielone one zostały na 3 główne typy i są to: anekumeny (obszary całkowicie wyludnione, dzikie), subekumeny (obszary na których człowiek zamieszkuje okresowo) oraz ekumeny (obszary stale zamieszkiwane przez ludzi). Najważniejszym czynnikiem wpływającym na to czy dany obszar jest atrakcyjny dla zamieszkania ludności jest przyroda. W niektórych przypadkach może ona sprzyjać osadnictwu, a w innym stanowić ogromną przeszkodę. Czynniki przyrodnicze, które skutecznie uniemożliwiają rozwój osadnictwa ludzi nazwane zostały barierami osadniczymi. Wśród barier osadniczych największe znaczenie odgrywa klimat, gleba, woda oraz ukształtowanie powierzchni. Obecnie jednak, człowiek potrafi skutecznie walczyć z niesprzyjającymi warunkami i obszary, niegdyś wręcz niemożliwe do zamieszkania, dziś zaczynają się zaludniać.

15Koczitowie to jedno z indiańskich plemion Ameryki Północnej. Ich potomkowie żyją do dzisiaj, chociaż nie jest to już liczebne plemię. W ich codziennym życiu oraz szeroko pojmowanej kulturze niezwykle cenny element stanowiły religijne obrzędy. Najważniejszym dla nich bóstwem zawsze było Słońce, które uważali za Stwórcę. Wszystkie daty odbywających się u nich ceremonii były uzależnione od najważniejszej w Układzie Słonecznym gwiazdy i od jej obserwacji. Do ich tradycji należało między innymi to, że mieli dwóch wodzów, z których jeden zajmował się tylko i wyłącznie kwestiami wojennymi. Kiedy swoja władzę narzucili im przed wiekami Hiszpanie, Koczitowie mieli też europejskiego administratora. Byli społecznością ze sobą zżytą, pozostawali w dość bliskich kontaktach ze swoim otoczeniem. Dzielili się na klany, porządek w których bazował na matriarchacie. Przy pracy po równo dzielili się obowiązkami. Komancze to niewątpliwie jedni z najbardziej znanych Indian zamieszkujących obszary Ameryki Północnej. Ich potomkowie żyją do dzisiaj. Słynęli z bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim uchodzili na znakomity jeźdźców – na prerii nie mieli sobie równych. Byli usposobieni dość bojowo, a w imię obrony swego terytorium i własnej niezależności toczyli boje nie tylko z europejskimi najeźdźcami, ale także innymi Indianami (przede wszystkim z Apaczami) oraz z białoskórymi Amerykanami zamieszkującymi stan Teksas. To właśnie Komancze stali się głównym powodem, dla którego powołano do życia słynne już oddziały teksańskich strażników. Język, którym Komancze się posługiwali był językiem zrozumiałym dla rozlicznych indiańskich plemion, dlatego też w dość szybkim czasie stał się najczęściej używanym na zachodzie Stanów Zjednoczonych językiem handlu i dyplomacji. Komancze byli bohaterami wielu książek i filmów. Nawahowie to najbardziej liczebne plemię spośród wszystkich indiańskich plemion Ameryki Północnej. Wedle danych pochodzących sprzed dziewięciu lat na społeczność tę składało się niemalże trzysta tysięcy ludzi. Zdecydowana większość z nich mieszka w rezerwacie, który zlokalizowany jest na obszarze aż trzech stanów, a mianowicie – Utah, Arizony oraz Nowego Meksyku. Rezerwat ten jest ogromny – jego powierzchnia zbliżona jest do powierzchni niektórych krajów na świecie, jak na przykład Czech. Ich tradycyjny sposób bytowania opierał się w głównej mierze na rolnictwie – a przede wszystkim, na hodowaniu owiec. W chwili obecnej posiadają swój własny rząd. Są plemieniem, którego zasługi podczas drugiej wojny światowej były bardzo duże – potrafili bowiem w znakomity sposób szyfrować amerykańskie wiadomości, były one dla Japończyków nie do rozgryzienia, dzięki czemu zachowano tajemnice o wielu operacjach.

© Środowisko i ludność