Rodzaje osadów

22 stycznia 2019

Produkty powstałe w wyniku kondensacji pary wodnej, jednak nie jak w przypadku opadów w powietrzu, tylko przy powierzchni ziemi, to osady atmosferyczne. Najbardziej znane wszystkim to rosa, szadź, szron, gołoledź, nalot ciekły i zamróz. Rosa są to kropelki wody występujących na powierzchni roślin, skał czy przedmiotów. Powstaje latem w warunkach bezchmurnej pogody. Wówczas tuż przed wschodem słońca dochodzi do szybkiego wychłodzenia się ziemi, temperatura spada poniżej punktu rosy i na najchłodniejszych przedmiotach dochodzi do kondensacji pary wodnej. Warunkiem powstania szronu jest ujemna temperatura powietrza. Powstaje podobnie jak rosa, jednak w innych warunkach termicznych. Jej produktem są lodowe kryształki w postaci rosy. Szadź ma postać lodowych szczotek. Powstaje, kiedy wychłodzone, wilgotne powietrze znajduje się w ruchu. Wtedy na niektórych przedmiotach narastają lodowe igiełki. Gołoledź jest to zamarznięta na podłożu woda. Dochodzi do niej najczęściej, kiedy po mroźnej i suchej pogodzie, powietrze ociepla się i staje się wilgotniejsze. Zjawisko to jest niebezpieczne zwłaszcza na drogach. Nalot ciekły powstaje wtedy, kiedy na wychłodzone ściany napływa ciepłe powietrze, kiedy zaś ściany mają poniżej 0ş C, zjawisko to nazywamy zamrozem.

© Środowisko i ludność