Zorza polarna

22 stycznia 2019

Zorza polarna jest to bez wątpienia wspaniałe zjawisko, które baczny obserwator może obserwowane wcale nie tak rzadko na półkuli północnej na niebie północnym. Raz są to płomieniste fale światła przetaczające się znad horyzontu do góry, aż do zenitu nieba, innym razem błyszczące łuki światła nad horyzontem o najrozmaitszej budowie (mogą to być na przykład promienie rozchodzące się w różnych kierunkach). Wszystko to jest w barwach czerwonych, które w zwiększysz szerokościach zastąpione są barwami zielonożółtymi. Między nimi występują też odcienie błękitne i srebrzyste. Strefa najczęstszych zórz polarnych występuje w Europie mniej więcej na wysokości koła podbiegunowego. Zorze polarne są to rozbłyski światła w wysokich warstwach atmosfery. Jasność, barwa i kształt tych zjawisk są bardzo różne. Zorze polarne tworzą się w jonosferze, na wysokości około 100-400 kilometrów. Powstawanie zorzy polarnej tłumaczy się w następujący sposób: wyrzucane przez Słońce protony i elektrony natrafiają na atmosferę ziemską i pobudzają wodór i azot w ten sposób, że dochodzi do zjawiska świecenia.

© Środowisko i ludność