Zmętnienia i zamglenia

22 stycznia 2019

W przepięknej pogodzie, szczególnie długo się utrzymującej obserwuje się w kierunku horyzontu warstwę brudnożółtą, niekiedy nawet czerwonawą, która na ciemnym tle przybiera barwę błękitnawą. Również wyżej niebo zatraca swój błękit i wygląda, jak przykryte białawo szarym welonem. Zarówno barwa na horyzoncie jak i zasłona przykrywająca niebo sprawiają wrażenie zachmurzenia, lub tez zmętnienia. Najlepiej zaobserwować to zjawisko w zimie przy wysokim ciśnieniu atmosferycznym. Pogarsza to widzialność. Zmętnienie występuje szczególnie silnie na przykład w miastach, o dużym zagęszczeniu ludności i przemysłu i osłabia promieniowanie słoneczne. Rozróżnia się zmętnienie i zamglenie. Zmętnienie stanowi mieszaninę pyłów, dymu, pisku i cząsteczek zanieczyszczeń, które unoszą się kłębami z powierzchni ziemi do dolnych warstw atmosfery. W meteorologii ważne jest, że te cząstki unoszące się w powietrzu stanowią jądra kondensacji dla opadów. Jeśli są odpowiednie warunki to para wodna gromadzi się na unoszących się cząstkach i mogą wystąpić opady. Zamglenie powietrza i pogorszenie widzialności mogą również spowodować krople wody, nawet niewielkich ilości, jeśli ich gęstość w powietrzu jest odpowiednio duża. Mowa wtedy o zamgleniu, które szybko może przekształcić się w mgłę.

© Środowisko i ludność