Zima

9 września 2019

Biała pora roku to oczywiście żadna inna tylko zima. Zima nazywana jest białą porą roku, ponieważ w trakcie jej trwania najczęściej mają miejsce opadu śniegu. Śnieg jest biały i dlatego waśnie zima jest biała porą roku. Kiedy tylko ludzie widzą, że zbliża się zima natychmiastowo kupują grube ubrania i chowają do szafy wszystkie letnie, ponieważ jak sami pewnie wiecie zima wiąże się również z wielkim zimnem, przez który możemy bardzo zachorować, a niekiedy jak dany człowiek jest wystawiony na nadmierne działanie zimna może nawet zamarznąć co oczywiście grozi śmiercią. Śmierć poprzez zamarznięcie we śnie jest najłagodniejszą śmiercią, ponieważ nie odczuwa się bólu. Jednak ja bym wolał uniknąć takiej śmierci. Zima jednak nie wiąże się tylko z smutnymi sytuacjami, ale również ze świetną zabawą, a chociażby z jazdą na sankach czy kuligu, na który zawsze jest mnóstwo chętnych. Zima potrafi być bardzo przyjemną porą roku, ale niestety też ma swoje drugie oblicze, to znaczy nadmierne opady śniegu, mogą sparaliżować nie jeden samochód.
Zima to oczywiście jak wszystkie pozostała jedna z głównych pór roku, które występują w przyrodzie i zauważalne są w klimacie umiarkowanym. Głównymi cechami charakteryzującymi tą porę roku są na pewno najniższe temperatury w skali całego roku, mimo wszystko umiarkowana ilość opadów. Charakterystyczny dla tej pory jest fakt, że opady przyjmują postać zamarzniętą i spadają na ziemię w postaci na przykład śniegu. Zwierzęta i rośliny w tym czasie, a przynajmniej ich większość zapadają w okres uśpienia. Przesilenie zimowe, czyli 22 grudnia, to data kiedy rozpoczyna się astronomiczna zima. Jej koniec datowany jest na 21 marca, czyli dzień kiedy długość nocy równa się długości dnia (równonoc wiosenna). Natomiast zima klimatyczna to okres w ciągu roku, kiedy średnie temperatury powietrza w ciągu dnia wynoszą mniej niż 0 stopni Celcjusz. Zima poprzedzana jest oczywiście jesienią lecz możemy wyróżnić także przedzimie, czyli okres przejściowy pomiędzy dwiema głównymi porami roku jesienią, a zimą, która na pewno należy do jednych z piękniejszych pór w ciągu roku.

© Środowisko i ludność