Wyż i niż

22 stycznia 2019

Różne ogrzewanie się lądu i morza, jak również zachowanie się wznoszących i opadających mas powietrza pozwalają na następujące spostrzeżenia. Po pierwsze powietrze wznosi się nad ogrzanym lądem. Po drugie górą powietrze odpływa a następnie opada, następnie dołem napływa powietrze znad chłodniejszej powierzchni wody, z góry opada powietrze, które uzupełnia masę powietrza nad powierzchnią wody i ponownie napływa na ogrzany ląd. W nocy ląd wypromieniowuje ciepło szybciej niż woda. Powietrze nad lądem ochładza się i kurczy. Górą napływa teraz powietrze z zewnątrz i zwiększa w ten sposób ciśnienie atmosferyczne nad lądem. W wyniku tego tworzy się przeciwny obieg powietrza. Powietrze osiada nad ochłodzonym lądem, następnie odpływa znad lądu i nad cieplejszą wodą unosi się. Górą napływa powietrze znad cieplejszej powierzchni wody. Powietrze, które odpłynęło znad lądu, unosi się znad powierzchni wody i wysoko na nią przepływa do obszaru wysokiego ciśnienia nad lądem. Czynnikiem decydującym w obu przypadkach jest różnica temperatury między masami powietrza, w wyniku czego powstaje różnica ciśnienia.

© Środowisko i ludność