Wiosna

9 września 2019

Wiosna należy do jednej z podstawowych pór roku, które występują w przyrodzie, szczególnie dobrze zauważalna w klimacie umiarkowanym. Wiosna charakteryzuje się średnimi temperaturami powietrza, wzrostem długości dnia jak i umiarkowaną ilością dreszczów i opadów. W tym okresie następuje także przebudzenie i odrodzenie się do życia fauny i flory, po czym miejsce ma pierwsza z faz rozmnażania w przyrodzie. Zwierzęta rozpoczynają poszukiwania partnerów do zapłodnienia, natomiast rośliny dążą do kwitnienia. Rozpoczęcie wiosny z punktu astronomicznego ma miejsce w momencie tak zwanej równonocy wiosennej, a jej koniec następuje w dzień przesilenia letniego, czyli jest to okres pomiędzy 21 marca, a 22 czerwca. Podczas trwania astronomicznej wiosny dzień jest dłuższy od nocy, a dodatkowo każdego kolejnego dnia, przybywa go coraz więcej. Możemy wyróżnić także klimatyczny rodzaj wiosny i jest to okres roku, kiedy dobowe średnie temperatury zamykają się w przedziale od 5 do 15 stopni Celcjusza. Oczywiście wiosnę poprzedza zima, jednak można wyróżnić także porę przejściową, czyli przedwiośnie.
Zielona pora roku to oczywiście wiosna. Jest to pora roku, która następuje zaraz po zimie i zaciera wszystkie złe wspomnienia związane z zimą. Wiosna jest określana mianem zielonej pory roku, a to ze względu na to, że wszystkie roślinki budzą się ze zimowego odrętwienia i zaczynają na nowo kiełkować i wypuszczać pędy, a te najczęściej są zielone, a więc kolor zielony zaczęto uważać za kolor życia i nieśmiertelności. Ponieważ roślinki, ponieważ że co zimę tracą niemalże swoje całe życie to, kiedy nadchodzi wiosna na nowo odżywają i znowu wydają na świat życie. Wiosna to również pora roku, która trwa nie dłużej niż trzy miesiące, ponieważ zaraz po odejściu wiosny nadchodzi lato. Lato z kolei to bardzo ciepła pora roku, a najlepiej jest, kiedy nadejdą wakacje, jednak ten podpunkt jest poświęcony wiośnie i na tym się zatrzymamy. Wiosna to również pora roku związana z nadzieją, oczywiście każdy człowiek ma nadzieję na coś innego, a to za sprawą tego, że wszyscy jesteśmy inni i oczywiście mamy inne potrzeby.

© Środowisko i ludność