Wpisy oznaczone tagiem ‘zagrożenie’

20Przez ostatnie lata wiele można było usłyszeć o zagrożeniach środowiska, a społeczeństwa stają się coraz bardziej świadome skutków degradacji przyrody. Jednym ze sposobów walki z zagrożeniem jest ścisła ochrona gatunków, która dotyczy organizmów szczególnie narażonych na wyginięcie ze względu na niską liczebność ich populacji. Ścisła ochrona zwierząt i roślin to jednak nie tylko bezpośrednie zabezpieczanie osobników danego gatunku, ale także dbanie o bezpieczeństwo ich siedlisk. Objęte ścisłą ochroną gatunki w żadnym wypadku nie mogą paść ofiarą polowań czy kłusownictwa. Zakazane jest również wywożenie takich osobników za granicę czy przetrzymywanie w domach w postaci popularnych niegdyś trofeów. Nie wolno wykorzystywać ich do produkcji futer czy innych wyrobów galanteryjnych. Karze podlegają nie tylko osoby, które zdobywają zwierzę w wyniku polowania, ale również ci, którzy kupują bądź sprzedają objęte ścisłą ochroną gatunki. Jeśli natomiast chodzi o siedliska, zamieszkiwane przez zagrożone gatunki nie można oczywiście niszczyć ich umyślnie. Poza tym zabrania się stosowania środków chemicznych w pobliżu obszarów zamieszkanych przez objęte ścisłą ochroną gatunki. Chociaż mogłoby się wydawać, iż miano gatunku zagrożonego w każdym przypadku znaczy to samo i odnosi się do takich samych środków zapobiegawczych, specjaliści wyróżniają kilka kategorii zagrożenia. Na szczycie listy znajdują się gatunki wymarłe, których nie możemy już obserwować ani w naturalnym, ani w sztucznym środowisku. Należą do nich na przykład ptak dodo czy znany wszystkim przodek bydła, pojawiający się w licznych krzyżówkach- tur. Nieco niżej plasują się gatunki, które wprawdzie można jeszcze spotkać, jednak występują one tylko i wyłącznie w niewoli, sztucznie spreparowanym środowisku, umożliwiające utrzymanie ich przy życiu przez hodowców. Do takich gatunków możemy zaliczyć między innymi konie Przewalskiego. Gatunkami zagrożonymi nazywamy natomiast te, których liczebność na przestrzeni dekady zmniejszyła się o trzydzieści procent, a prognozy na następne lata przewidują dalszy spadek ich liczby. Wyróżniamy także gatunki mało zagrożone, czyli występujące powszechnie na różnych obszarach, których liczebności nic nie zagraża.

© Środowisko i ludność