Wpisy oznaczone tagiem ‘warunki’

18Pierwsze wielkie cywilizacje światowe rozwinęły się na obszarach bogatych w bardzo żyzne gleby.W początkach swego istnienia ludzkość utrzymywała się głównie z rolnictwa. To właśnie na obszarach o odpowiednich warunkach glebowych, klimatycznych oraz wodnych rozwinęły się największe cywilizacje starożytnego świata. Do dania dzisiejszego są na tych obszarach ogromne skupiska ludności. Drugim ważnym czynnikiem ekonomiczno-gospodarczym jaki ma wpływ na rozmieszczenie ludności na świecie jest przemysł. Jest to już bardziej współczesny czynnik. Ludzie w poszukiwaniu pracy oraz lepszego życia skupiali swoje osady w rejonach bogatych przemysłowo. W Polsce takim obszarem jest np. Górny Śląsk, na którym króluje przemysł ciężki (głównie dzięki ogromnym zasobom węgla kamiennego). Obecnie życie ludzkie skupia się w rejonie wielkich miast. Miasto to miejsce, które zapewnia wszystkie niezbędne do godnego życia warunki i z tego względu przyciąga dziś do siebie ogromne ilości ludzi. Brzegi mórz to równie ważny czynnik ekonomiczno-gospodarczy. Rozwijający się transport morski, turystyka oraz rybołówstwo stanowi ważny walor, który sprzyja rozwojowi osadnictwa na takich obszarach. Historia wywarła dość znaczny wpływ na zmianę zaludnienia niektórych obszarów.Czynniki historyczne to różnego rodzaju wojny, uciski polityczne, religijne oraz gospodarcze, które miały wpływ na migrację ludności w inne obszary. Badając dzieje historyczne może z łatwością zaobserwować jak wielkie migracje ludności występowały w dawnych czasach i to nie ze względu na warunki klimatyczne danego obszaru. Paradoksalnie wręcz wojny powodowały, że obszary bardzo przyjazne dla życia masowo się wysiedlały, a osadnictwo rozwijało się na obszarach zdecydowanie trudnych, nieprzystępnych. Wojna wymagała również zapewnienia sobie maksymalnego bezpieczeństwa przez ludność. Z tego względu osady budowane były w takich miejscach, gdzie dostęp do nich był utrudniony i łatwiej było się bronić przed wrogiem. Nie małe znaczenie ma również religia. Ludność, która była prześladowana przez kraj na tle etnicznym lub religijnym emigrowała w inne miejsca, wyludniając tym samym stare obszary a zaludniając nowe. Dobrym tego przykładem jest masowy napływ do Polski ludzi pochodzenia żydowskiego w okresie średniowiecza. Obecne rozmieszczenie ludności na świecie to w głównej mierze efekt historii.Rozmieszczenie ludności na świecie jest dziś dość nierównomierne. Główną tego przyczyną jest historyczne nakładanie się procesów zaludnienia. W głównej mierze były to zmiany wykorzystania środowiska naturalnego, przemiany gospodarcze, kulturowe oraz polityczne. W zależności od rodzaju zaludnienia danego obszary Ziemi podzielone one zostały na 3 główne typy i są to: anekumeny (obszary całkowicie wyludnione, dzikie), subekumeny (obszary na których człowiek zamieszkuje okresowo) oraz ekumeny (obszary stale zamieszkiwane przez ludzi). Najważniejszym czynnikiem wpływającym na to czy dany obszar jest atrakcyjny dla zamieszkania ludności jest przyroda. W niektórych przypadkach może ona sprzyjać osadnictwu, a w innym stanowić ogromną przeszkodę. Czynniki przyrodnicze, które skutecznie uniemożliwiają rozwój osadnictwa ludzi nazwane zostały barierami osadniczymi. Wśród barier osadniczych największe znaczenie odgrywa klimat, gleba, woda oraz ukształtowanie powierzchni. Obecnie jednak, człowiek potrafi skutecznie walczyć z niesprzyjającymi warunkami i obszary, niegdyś wręcz niemożliwe do zamieszkania, dziś zaczynają się zaludniać.

© Środowisko i ludność