Wpisy oznaczone tagiem ‘świetlna’

Bariera świetlna

7 czerwca 2010

16Nieodpowiednie naświetlenie może uniemożliwiać rozwój niektórych roślin hodowanych przez ludzi.Bariera świetlna może ograniczyć życie poprzez nadmierne lub deficytowe naświetlanie danego obszaru. Nadmierne naświetlenie naszej planety występuje w rejonach równikowych, natomiast niedostateczne naświetlenie to obszary bardzo wysokich szerokości geograficznych. Z tego powodu niektóre rośliny mogą być nieprzystosowane do takich warunków. Nadmierne naświetlenie to z reguły bardzo wysoka temperatura, czyli wysuszenie obszarów. Niedostateczne naświetlenie to nie tylko krótszy czas na fotosyntezę i sam rozwój rośliny, ale również znacznie niższa temperatura. Wiele roślin jednak dostosowuje się do innych warunków naświetlenia niż naturalne, w których zazwyczaj występują. Z tego względu wyróżnia się dziś rośliny dnia długiego (np. żyto) oraz rośliny dnia krótkiego (np. ryż). W przypadku roślin dnia długiego ich rozwój jest możliwy jedynie wtedy, gdy w ciągu doby słońce świeci około 14 godzin. Z tego względu hodowla tego typu roślin ogranicza się jedynie do pewnych obszarów naszej planety co stanowi właśnie barierę świetlną. Bariera termiczna jest dość ściśle powiązana z barierą świetlną na naszej planecie.Wraz ze zmniejszeniem się nasłonecznienia automatycznie ulega obniżeniu średnia temperatura występująca na danym obszarze. Najcieplej jest na równiku, gdzie słońce świeci najdłużej w ciągu doby. W miarę przesuwania się na wyższe szerokości geograficzne, w kierunku biegunów, nasłonecznienie dobowe spada a wraz z nim temperatura. Człowiek jest bardzo słabo dostosowany do niskich temperatur. Niewielkie jej obniżenie poniżej normy wymaga od niego dogrzewania się różnego rodzaju okryciami ciała. Jest to dość ważna bariera osadnicza. Życie w obszarach biegunowych jest dla człowieka bardzo trudno. Dodatkowo praktycznie niemożliwym jest uprawianie jakichkolwiek roślin na obszarach polarnych. Żyjący tam ludzie sprowadzają żywność z obszarów rolniczych oraz polują na zwierzęta polarne. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku obszarów górskich. Wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura, która skutecznie uniemożliwia rozwój rolnictwa. Wyjątek od tej reguły stanowią miejsca klimatów gorących. Tam zwiększenie się wysokości powoduje oczywiście spadek temperatury, jednak panująca tam wtedy temperatura jest znacznie korzystniejsza dla rolnictwa.

© Środowisko i ludność