Wpisy oznaczone tagiem ‘stanowienie’

Bariera wodna

27 czerwca 2010

17Bariera wodna stanowi często jeden z ważniejszych aspektów uniemożliwiających normalne życie.Zarówno nadmiar jak i niedostatek wody ma negatywny wpływ na rozwój osadnictwa na takim obszarze. Na obszarach z deficytem wodnym bardzo trudny jest rozwój jakiegokolwiek rolnictwa. Deficyt wody występuje głównie w klimatach gorących i suchych. Na tego typu obszarach rozwinął się dość specyficzny tryb życia i gospodarowania. Jest to pasterstwo nomadyczne lub inaczej koczowniczy tryb życia. Ludzie stale wędrują ze stadami swoich zwierząt w miejsca, które okresowo są bardziej obfite w wodę. Obecnie, dość silne zmiany klimatu stanowią ogromne zagrożenie dla takich ludzi. Susze są dziś na tyle długie, że obszary do tej pory bardziej zasobne w wodę wysychają znacznie szybciej niż miało to miejsce zazwyczaj. Paradoksalnie nadmiar wody również może stanowić dość dużą barierę dla rozwoju osadnictwa. Jest to szczególnie widoczne na obszarach, gdzie występują częste i gwałtowne opady deszczu, a do tego ukształtowanie powierzchni powoduje zaleganie wody w niektórych obszarach (stałe zalewanie). W takich miejscach uprawy roślin mogą być w łatwy sposób zalane, a do tego klimat taki sprzyja rozwojowi dzikich roślin, które skutecznie niszczą uprawy. Bariera wysokości jest często nazywana również barierą grawitacji.Bariera ta jest ściśle powiązana z położeniem terenu nad poziomem morza oraz konfiguracją samego terenu. Większa wysokość ma nie tylko wpływ na ograniczenie możliwości rozwoju obszarów rolniczych poprzez niższą temperaturę. Samo życie człowieka jest utrudnione na obszarach górskich. Im wyżej tym niższe staje się ciśnienie atmosferyczne i ludzie mają problem z wyrównaniem ciśnienia wewnętrznego z ciśnieniem atmosferycznym. Dodatkowo wraz ze wzrostem wysokości następuje rozrzedzanie się powietrza co skutecznie uniemożliwia prawidłowe oddychanie i sprawia, że ludzie szybciej się męczą. Przyjmuje się, że bariera wysokości powyżej 5000 m n.p.m. jest już na tyle silna, że rozwój ludzkiego osadnictwa jest tam praktycznie niemożliwy. Rozwój rolnictwa na terenach górskich utrudnia nie tylko niższa temperatura. Nachylenie stoków powoduje bardzo szybką erozję występującej tam gleby. Niekiedy, aby temu zapobiec stosuje się specjalne tarasy rolnicze. Jednak jest to proces na tyle pracochłonny, że opłaca się tylko na nielicznych obszarach Ziemi.

© Środowisko i ludność