Wpisy oznaczone tagiem ‘siła’

Strefa okołobiegunowa

21 sierpnia 2010

34Kilka słów o tundrze Najczęściej nazywana jest tundrą. Jak sama nazwa wskazuje występuje w okolicach bieguna, co ciekawe przede wszystkim na północnej półkuli. Zajmuje obszary północnej Rosji, Kanady, północnych obszarów krajów skandynawskich. Cechą charakterystyczną jest obecność ciągłych niskim temperatur. Bardzo długo trwa tam zima, a okres wegetacyjny z temperaturami w okolicach 10 – 15 stopni Celsjusza trwa bardzo krótko , czasami nawet tylko półtora miesiąca. W związku z tym flora jest stosunkowo uboga. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt obecności trwałej zmarzliny. Jest to sytuacja, kiedy grunt zamarza całkowicie, a odwilż dotyczy głębokości do jednego metra. Skutkuje to tworzeniem bagien i wylewaniem rzek. Wszystkie rzeki w rejonie Rosji są to ogromne rzeki mające ogromne rozlewiska. Wieją silne wiatry (brak czegokolwiek, co mogłoby osłabić siłę wiatru – tundra to przede wszystkim puste przestrzenie). Wśród flory dominują gatunki karłowate, jak sosny i brzozy. Występuje bardzo duża ilość porostów i sukulentów. Czasem słońce, czasem deszcz Znajduje się bardziej na północ od strefy równikowej. Najlepiej poznana i opisana jest sawanna – odmiana tej strefy w Afryce. Sawanna charakteryzuje się obecnością pór roku. Jedna z nich to pora sucha, kiedy brak wody zmusza wiele zwierząt do migracji w poszukiwaniu lepszych miejsc z pożywieniem i wodą. Wraz z nimi wędrują drapieżniki. Do zwierząt migrujących należą zebry, słonie czy antylopy, w głównej mierze gnu. Drapieżnikami najbardziej znanymi są lwy, natomiast równie ważne są gepardy i hieny. W tym środowisku najlepiej poznano zależności panujące między poszczególnymi gatunkami. Wiadomo, w jaki sposób środowisko naturalne samo reguluje liczebność. Obecnie największym problemem są tłumy turystów oraz kłusownicy. Łowcy kłów słoni czy skór w sposób sztuczny i celowy zabijają zwierzęta, co naruszana naturalną pulę genową i równowagę naturalną. Wśród roślinności dominują trawy. Jest to wynikiem ciągłego przemieszczania się zwierząt roślinożernych, które skutecznie niszczą wszelkie ewentualne zalążki drzew.

© Środowisko i ludność