Wpisy oznaczone tagiem ‘przepis’

Przepisy ochrony gatunkowej

30 sierpnia 2010

29W zwierzyńcach, ogrodach zoologicznych, – laboratoriach badawczych, rezerwatach hodowlanych oraz zwierząt urodzonych w warunkach hodowli zamkniętej. Poza fragmentarycznymi ujęciami zagadnień ochrony środowiska w klasach niższych w programie klasy III poświęcono cały dział problemowi „Ochrona przyrody i jej zasobów”. Realizację treści programowych tego działu należy rozpocząć od powtórzenia wiadomości ze szkoły podstawowej, głównie z klasy VII. Następnie proponuje się realizować ten dział w ramach następujących jednostek tematycznych : 1. Stosunek człowieka do zasobów przyrody (niszczycielski czy twórczy). 2. Racjonalna gospodarka zasobami przyrody oraz konieczność ich ochrony: – ochrona gatunkowa i bioccnotyczna, ochrona krajobrazu, parki narodowe i rezerwaty. Opracowując te zagadnienia nauczyciel odwoła się do spostrzeżeń młodzieży dotyczących obcowania z przyrodą w najbliższym otoczeniu i do wiadomości z geografii. W dyskusji z uczniami. Temat „Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce” Cele – poznawczy Zapoznanie młodzieży z parkami narodowymi i rezerwatami jako jedną z form ochrony środowiska; – wychowawczy Uświadomienie motywów ochrony środowiska. Wyrabianie umiłowania piękna przyrody Ojczystej. Metoda – samodzielna praca uczniów z lekturą i mapą, – wykład wprowadzający nauczyciela. Środki dydaktyczne – filmy: W Tatrzańskim Parku Narodowym, Kampinoski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy (jeden Z podanych, do wyboru przez nauczyciela); – mapa parków narodowych i rezerwatów w Polsce; -.- Statut Ligi Ochrony Przyrody; -‚ rzutnik i ilustracje zwierząt i roślin chronionych; – lektura: Praca zbiorowa: Tatrzański Park Narodowy. Kobendzina J.: Puszcza Kampinoska. Gotkiewicz N, Szafer Wł.: Ojców jako teren wycieczek szkolnych. Radwańska-Paryska Z.: Zielony świat Tatr. Szafer Wł.: Szata roślinna Polski. Tok lekcyjny 1. Wykład wprowadzający nauczyciela.

© Środowisko i ludność