Wpisy oznaczone tagiem ‘masa’

Masowe wycinanie lasów

19 czerwca 2010

44Lasy mają ogromne znaczenie w utrzymaniu równowagi ekologicznej na naszej planecie.Już od wielu lat ma Ziemi występuje proces masowego wycinania połaci lasów. Rządy krajów europejskich oraz Ameryki Północnej zaczęły zauważać ogrom zjawiska i niebezpieczeństwo jakie jest z nim związane i zaczęto wprowadzać program zalesiania tych obszarów. Sytuacja jednak nadal nie wygląda ciekawie w przypadku krajów bardzo biednych. W Amazonii rocznie wycina się ok. 70 tysięcy km2 lasów. Dzieje się tak ze względu na zakładanie nowych plantacji na wykarczowanych terenach oraz rozwój osadnictwa, który wymaga ogromne ilości drewna. Z tego względu obszary te stanowią ogromne wyzwanie dla międzynarodowej wspólnoty, gdyż należy jak najszybciej rozpocząć proces ratowania i odnawiania tych lasów. Niszczenie właśnie takich lasów, czyli równikowych, ma największy wpływ na środowisko, wpływ globalny. Na wykarczowanych terenach postępuje szybsza erozja i wyjałowienie gleby, giną różnego rodzaju gatunki roślin oraz zwierząt, przyspieszeniu ulega proces zmian klimatycznych. Lasy stanowią „płuca” naszej planety, które asymilują dwutlenek węgla produkując dzięki niemu tlen. Zmniejszanie się terenów leśnych powoduje nadmierną ilość CO2 w atmosferze i tym samym przyspiesza ocieplenie klimatu. Nieprzemyślana polityka regulacji rzek niesie za sobą katastrofalne dla środowiska skutki.Najlepszym przykładem złego zagospodarowania rzekami przez człowieka jest Jezioro Aralskie. Jeszcze w 1960 roku było to największe jezioro położone w strefie pustynnej i czwarty co do wielkości śródlądowy zbiornik wodny. Podjęte na ogromną skalę działania irygacyjne na obszarach przyległych do tego zbiornika wodnego poniosły za sobą ogromne, negatywne skutki. Zbiornik zaczął gwałtownie zanikać poprzez zmniejszanie przepływu rzek doprowadzających do niego wodę. Mapy geograficzne, które mają jedynie 40 lat są już kompletnie nieaktualne jeśli chodzi o ogrom tego zbiornika wodnego. Oto jakie straty spowodowała zła regulacja rzek w rejonie Jeziora Aralskiego:- poprzez zanik jeziora odsłonięte zostały tysiące km dna z ruchomymi pisakami. Pokłady słonego piachu są przenoszone z wiatrem na plantacje powodując ich niszczenie.- z pośród dwóch rzek zasilających jezioro jedna nie dociera już do niego wcale, natomiast druga zasila je nieznacznie tylko w okresie zimowym.- mniejsza ilość wody to wzrost jej zasolenia, a co za tym idzie całe życie biologiczne praktycznie wymarło.- porty rybackie znajdują się obecnie nawet 80km od brzegu jeziora. Przykład zagospodarowania Jeziora Aralskiego ma swoje pozytywne cechy. Jednak czy naprawdę było warto?Niewłaściwa polityka dotycząca regulacji rzek zasilających Jezioro Aralskie doprowadziła w nieoczekiwany sposób do znacznej degradacji środowiska i stopniowego wysychania samego jeziora. Tamtejsze działanie człowieka miało na celu przekształcenie obszarów pustynnych w bardzo produktywne obszary do zakładania plantacji i ogrodów. Cel został faktycznie osiągnięty, jednak patrząc na negatywne skutki dla środowiska, jakie możemy dziś zaobserwować należy bardzo poważnie zastanowić się nad tym czy naprawdę było warto. Oto zyski i zalety jakie dała regulacja rzek zasilających Jezioro Aralskie:- bardzo wysokie plony roślin, które na rynku osiągają wysokie ceny (bawełna, sezam, ryż oraz kukurydza).- ogromne połacie terenów z winnicami, sadami oraz ogrodami warzywnymi.- zwiększenie i polepszenie zaopatrzenia w wodę takich miejsc jak Taszkient lub Buchar.- zwiększona możliwość zakładania terenów zielonych na obszarach miejskich.Patrząc na ogólny bilans zysków i strat chyba każdy zauważy, że zdecydowanie nie opłacało się. Zakłócając równowagę środowiska stwarzamy realne zagrożenia dla życia nas wszystkich.

© Środowisko i ludność