Wpisy oznaczone tagiem ‘film’

Ciekawostki

11 września 2010

4Podobna scena, kiedy to wielkie diplodoki, dinozaury z największą szyją, jaką kiedykolwiek skatalogowano, występuje w wielu filmach. Najpopularniejsza jest oczywiście ta w filmie Stevena Spielberga, kiedy to w „Jurassic Parku” roślinożerne olbrzymy objadały się gałęziami. Jednak doktor Roger Seymour z wydziału biologii środowiskowej na Uniwesytecie w Adelajdzie utrzymuje, że jest to biologicznie niemożliwe dla nich. Twierdzi konkretnie, że dinozaury, objęte wspólną nazwą zauropodów, mogły prawdopodobnie funkcjonować tylko wtedy, gdy ich szyje były wyciągnięte poziomo. Jego poglądy opierają się na badaniach czynników, które determinowaływilkośc serca u ssaków. Przez całe dwadzieścia cztery lata gromadził on dane na temat ciśnienia tętnicznego krwi oraz budowy serca gadów, ptaków oraz ssaków, tylko po to, by na ich podstawie określić wpływ tego ciśnienia na grubość ściany serca. Żeby zatem mogły jeść jedzenie z wyprężoną szyją, musiałyby mieć mniejsze serca. Seymour utrzymuje ponadto, że możliwe, iż dinozaury miały po prostu mniejsze serca, ale wtedy musiałyby mieć szyje poziome i powolną przemianę meterii, które posiadają wszystkie gady zmiennocieplne, a takie były właśnie dinozaury. Zaznaczyć trzeba, że ten szczególny gest morskiej galanterii nie wynika z żadnego ustalonego przepisu prawnego. Jest to zwyczajny gest dobrowolny, wielki gest przyzwoitości, która może zahaczać o ekstremalną, ponieważ dzięki niej można bardzo łatwo stracić życie.Kiedy czternastego kwietnia w 1912 roku legendarny niezatapialny „Titanic” zderzył się z górą lodową, łodzie ratunkowe gwarantowały uratowanie jedynie połowy pasażerów, a wszystkich było w sumie dwa tysiące dwieście osób. Wtedy właśnie mężczyźni postanowili zostać do końca gentelmanami i ustępowali miejsca kobietom i dzieciom. Jednak dwa lata później taka konieczność okazała się mniej oczywista. Wtedy to Międzynarodowa Organizacja Morska zwołała posiedzenie, by sformułować nowe prawa dotyczące bezpieczeństwa pasażerów. Mówi ona, że każda łódź musi mieć taką ilość szalup ratunkowych, by bez problemu mogły one pomieścić całą załogę, żeby nie powtórzyła się taka przykra sytuacja jak na „Titanicu”. Jednak powszechny gest kultury ze strony mężczyzn wyprzedzają ludzie innej grupy społecznej, a konkretnie – niepełnosprawni.

Formy ochrony środowiska

16 czerwca 2010

25O różnych formach ochrony środowiska (m. in. nauczyciel wykorzysta cytaty ze statutu LOP). 2. Praca w zespołach. Zespoły uczniowskie zapoznają się ogólnie z jednym z parków narodowych oraz przykładowo charakterystycznymi przedstawicielami flory i fauny tego parku. 3. Krótkie referaty sprawozdawcze z pracy zespołów poparte ilustracjami wyświetlanymi przez rzutnik (charakterystyczne gatunki flory i fauny, krajobrazy). 4. Wyświetlenie jednego z wyżej proponowanych filmów 5. Omówienie filmu. 6. Praca domowa. Na podstawie Rocznika Statystycznego przygotować wykres obrazujący wzrost liczby parków narodowych, pomników przyrody lub rezerwatów. Uwagi Realizacja tematu przewidziana jest na 2 godziny lekcyjne. Przed lekcją- nauczyciel przygotowuje lekturę, sprowadza film. W czasie pracy zespołów kieruje właściwym doborem tekstów i ilustracji do sprawozdań uczniowskich. Przy omawianiu filmu należy podkreślić jego wartości naukowe, estetyczne i inne w zależności od. Gleba jest warsztatem produkcyjnym rolnictwa. Ilość dóbr naturalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb ludzkości zależy zatem od stopnia jej wykorzystania. Z tego względu ochrona terenów użytkowych i rekultywacja obszarów zniszczonych jest jednym z ważniejszych elementów ochrony środowiska. Na degradację gleb wpływa wiele czynników, m. in.: 1 — rolnictwo – poprzez niewłaściwą gospodarkę powodującą nadmierną eksploatację gleb; – nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych; 2 – przemysł . – poprzez zostawianie terenów pokrytych materiałem mało produktywnym a często nawet fitotoksycznym (np. hałdy, zwały odpadów); – zanieczyszczenia gleb ściekami oraz pyłami z zakładów przemysłowych; 3 – gospodarka komunalna – poprzez niewłaściwe usytuowanie obiektów przemysłowych, terenów rekreacyjnych i osiedli mieszkaniowych; – nieprzeciwdziałanie erozji, zaszutrowywanie i zamulanie gleb; – pozostawianie zwałów śmieci i różnego rodzaju odpadów. Wobec ciągłego zmniejszania się powierzchni użytkowych szczególną uwagę przywiązuje się do rekultywacji obszarów zniszczonych. Prowadzone w tej dziedzinie badania mają na celu przywrócenie glebom wartości produkcyjnej.

© Środowisko i ludność