Wpisy z kategorii ‘Ekologia’

Uwaga ma zanieczyszczenia

9 września 2019

Greenpeace zwraca także uwagę na zagrożenia związane ze zdrowiem człowieka. Apeluje aby zaniechać wykorzystywania energii nuklearnej jako bezpiecznego źródła energii. Bardzo obrazowo zniechęca do energii nuklearnej poprzez na przykład wystawy. Moją uwagę najbardziej przykuła wystawa dotycząca wybuchu w Czarnobylu. Zdjęcia tam zaprezentowane przedstawiały ofiary Czarnobyla. Można było zobaczyć jak wyglądają osoby zaatakowane przez choroby genetyczne oraz nowotwory. Na wszelkiego rodzaju choroby możemy się także dobrowolnie narazić spożywając żywność zmodyfikowana genetycznie. Na razie naukowcy twierdzą , że jest to żywność całkowicie dla nasz bezpieczna, lecz trzeba sobie uświadomić , że nie jesteśmy w stanie przewidzieć długofalowych skutków spożywania takich produktów. Ingerencja w naturę często prowadzi do nieszczęść. Walczą aby każdy zmodyfikowany produkt był oznaczony, abyśmy mieli prawo wyboru w doborze produktów żywnościowych. Na niebezpieczeństwo jesteśmy również narażeni przez kontakt z szkodliwymi substancjami przemysłu. Metale ciężkie gromadzą się w naszym organizmie, utrudniając mu właściwe funkcjonowanie. Nawet w ciele nienarodzonego dziecka jest mnóstwo niezdrowych substancji z zatrutego otoczenia zewnętrznego.
Powinniśmy nieustannie obserwować co się wokół nas dzieje. Przecież to co teraz robimy ma wpływ nie tylko na nas ale także na nasze dzieci. Jeśli nie zmienimy swoich zwyczajów to za kilkadziesiąt lat my albo nasze dzieci, będziemy musieli się przeprowadzić na Księżyc. A przecież wystarczą zwykłe czynności aby ochronić nasza planetę jak wyłączanie światła, oszczędzanie prądu, segregowanie śmieci, rozważne zakupy, stosowanie toreb ekologicznych. Większości ludziom członkowie Greenpeace kojarzą się ze zwariowanymi ekologami, którzy się przywiązują do drzewa a ich działania są bardziej śmieszne niż skuteczne. Ale tak nie jest w rzeczywistości. Jeśli poszukamy nawet w Internecie, pominiemy strony które się wyśmiewają z ich działalności, a skupimy się na faktach, zrozumiemy że są naprawdę bardzo potrzebni. Ale nie znaczyliby nic, gdyby nie my! My jesteśmy ich siłą napędową i to dzięki tyle osiągnęli . Ja po przeczytaniu ich strony od razu postanowiłam zmienić przyzwyczajenia i tez przyczynić się do ratowania Ziemi. Nie kosztowało mnie to wiele a myślę , że już się trochę przyczyniłam do zmniejszenia zanieczyszczenia.

Skały metamorficzne

22 stycznia 2019

Skały metamorficzne powstają w wyniku przeobrażeń (metamorfizmu) skał pod wpływem wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury. W wyniku tego właśnie działania zmienia się skład chemiczny oraz mineralny. Stopień przeobrażenia bywa różny. Jest to zależne od wysokości temperatury i ciśnienia. Najlepsze warunki, czyli wysokie ciśnienie i temperatura znajdują się pod powierzchnią Ziemi, stąd obecność skał metamorficznych świadczy o ruchach płyt , kierunku i tempie ruchów skorupy ziemskiej. Najpierw już wcześniej utworzona skała magmowa lub osadowa musi się dostać w miejsce, w którym panują takie warunki, czyli na dość duże głębokości. Następnie skała musi się dostać z powrotem na powierzchnię Ziemi. Taka „wędrówka” skał, nadaje im specyficzne cechy budowy. W geologii sposób przestrzennego ułożenia i rozmieszczenia minerałów w skale określa się pojęciem tekstury. Tekstury skał metamorficznych są najczęściej uporządkowane, kierunkowe. Przykładem skały metamorficznej może być gnejs lub marmur.

Skały osadowe

22 stycznia 2019

Skały osadowe powstały w wyniku sadzenia się materiałów pochodzących z niszczenia innych skał. Skały te dzieli się na okruchowe, organogeniczne, oraz pochodzenia chemicznego. Skały okruchowe mają postać luźno sklejonej zwietrzeliny, bądź małej skały. Proces polegający na łączeniu się skał luźnych w zwięzłą nazywa się diagenezą. Skały organogeniczne składają się ze szczątków zwierzęcych oraz roślinnych lub obydwu tych rodzajów. Dzielą się na skały bitumiczne, węglanowe oraz krzemionkowe. Skały bitumiczne zawierają substancje chemiczne będące mieszaniną węglowodorów i węgle. Skały te układają się w dwa szeregi: węglowy (torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt) oraz węglowodorowy (gaz ziemny, ropa naftowa, asfalt, ozokeryt). Skały węglanowe zbudowane są z węglanów (głównie z węglanu wapnia). Należą do nich wapienie (utworzone z węglanowych szczątków zwierząt morskich), dolomity (składające się z dolomitu oraz kalcytu, minerałów ilastych i substancji bitumicznych), kreda pisząca (powstała z maleńkich pancerzyków otwornic), margiel (mieszanina węglanu wapnia i iłu), opoka (mieszanina węglanowych pancerzyków otwornic i szkieletów gąbek). Skały krzemionkowe stworzone są z krzemionkowych szkieletów większych zwierząt. Ostatnim rodzajem skał osadowych są skały pochodzenia chemicznego, czyli takie które powstały na skutek procesów chemicznych. Są to na przykład: sól kamienna, gips.

Skały magmowe

22 stycznia 2019

Skały są powstałym w sposób naturalny jedno lub innych, całkowicie różnorodnych minerałów. Najistotniejszymi minerałami tworzącymi skały są kwarc, skalenie oraz kalcyt. Podział skał ze względu na pochodzenia dzieli je na trzy grupy: skały magmowe, osadowe oraz metamorficzne (przeobrażone). Skały magmowe powstają w wyniku krystalizacji magmy znajdującej się tuż po powierzchnią ziemi. Magma jest gorącym stopem co znaczy że jej zawartość jest zróżnicowana w składzie chemicznym. Skały te dzieli się na głębinowe i wylewne. Głębinowe to takie, których krystalizacja i stygnięcie, odbywały się pod powierzchnią ziemi. Ponieważ proces ten zachodził powoli, powstałe w jego wyniku kryształy są zazwyczaj wyraźnie widoczne i wyraźnie wykształcone. Z tego też powodu nazywa się je skałami jawnokrystalicznymi. Do skał tych należą: granity, dioryty, gabro, czy sjenit. Skały wylewne powstają kiedy magma wydostanie się na powierzchnię Ziemi. Zastyga bardzo szybko dlatego kryształy wchodzące w jej skład nie zdążają się wykształcić i są bardzo drobne. Dlatego też, skały te nazywa się skrytokrystalicznymi. Należą do nich: bazalt, andezyt oraz riolit. Szczególną odmianą skał wylewnych są skały porfirowe. Początkowo zastygają powoli pod powierzchnią Ziemi, niektóre minerały tworzą wówczas krystaliczną postać. Następnie dochodzi do wyrzucenia stygnącej skały na powierzchnię, gdzie kończy się jej zastyganie w sposób szybki. Jest to więc forma zmieszana jawnokrystalicznej ze skrytokrystaliczną. Przykładem takiej budowy jest porfir.

© Środowisko i ludność