Skały metamorficzne

22 stycznia 2019

Skały metamorficzne powstają w wyniku przeobrażeń (metamorfizmu) skał pod wpływem wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury. W wyniku tego właśnie działania zmienia się skład chemiczny oraz mineralny. Stopień przeobrażenia bywa różny. Jest to zależne od wysokości temperatury i ciśnienia. Najlepsze warunki, czyli wysokie ciśnienie i temperatura znajdują się pod powierzchnią Ziemi, stąd obecność skał metamorficznych świadczy o ruchach płyt , kierunku i tempie ruchów skorupy ziemskiej. Najpierw już wcześniej utworzona skała magmowa lub osadowa musi się dostać w miejsce, w którym panują takie warunki, czyli na dość duże głębokości. Następnie skała musi się dostać z powrotem na powierzchnię Ziemi. Taka „wędrówka” skał, nadaje im specyficzne cechy budowy. W geologii sposób przestrzennego ułożenia i rozmieszczenia minerałów w skale określa się pojęciem tekstury. Tekstury skał metamorficznych są najczęściej uporządkowane, kierunkowe. Przykładem skały metamorficznej może być gnejs lub marmur.

© Środowisko i ludność