Skały magmowe

22 stycznia 2019

Skały są powstałym w sposób naturalny jedno lub innych, całkowicie różnorodnych minerałów. Najistotniejszymi minerałami tworzącymi skały są kwarc, skalenie oraz kalcyt. Podział skał ze względu na pochodzenia dzieli je na trzy grupy: skały magmowe, osadowe oraz metamorficzne (przeobrażone). Skały magmowe powstają w wyniku krystalizacji magmy znajdującej się tuż po powierzchnią ziemi. Magma jest gorącym stopem co znaczy że jej zawartość jest zróżnicowana w składzie chemicznym. Skały te dzieli się na głębinowe i wylewne. Głębinowe to takie, których krystalizacja i stygnięcie, odbywały się pod powierzchnią ziemi. Ponieważ proces ten zachodził powoli, powstałe w jego wyniku kryształy są zazwyczaj wyraźnie widoczne i wyraźnie wykształcone. Z tego też powodu nazywa się je skałami jawnokrystalicznymi. Do skał tych należą: granity, dioryty, gabro, czy sjenit. Skały wylewne powstają kiedy magma wydostanie się na powierzchnię Ziemi. Zastyga bardzo szybko dlatego kryształy wchodzące w jej skład nie zdążają się wykształcić i są bardzo drobne. Dlatego też, skały te nazywa się skrytokrystalicznymi. Należą do nich: bazalt, andezyt oraz riolit. Szczególną odmianą skał wylewnych są skały porfirowe. Początkowo zastygają powoli pod powierzchnią Ziemi, niektóre minerały tworzą wówczas krystaliczną postać. Następnie dochodzi do wyrzucenia stygnącej skały na powierzchnię, gdzie kończy się jej zastyganie w sposób szybki. Jest to więc forma zmieszana jawnokrystalicznej ze skrytokrystaliczną. Przykładem takiej budowy jest porfir.

© Środowisko i ludność