Ropa, to czarny, kleisty płyn znajdujący się w podziemnych skałach podobnych do gąbek, aby go wydobyć trzeba wydrążyć szyb. Na metalowej wieży wiertniczej zamontowany jest świder-rodzaj jakby ogromnej wiertarki. W odwiertu ropa transportowa jest tankowcem lub długimi na kilkaset metrów kilometrów rurociągami naftowymi. Przechodzą one pod wodą, pod lub nad ziemią. Wiele złóż położonych jest pod oceanami. W takich wypadkach nad studniami trzeba zbudować platformę morską( na morzu). Podobnie jak ropa, gaz powstał w wyniku rozkładu roślin jak również maleńkich zwierząt morskich. Substancja ta, wciskając się pod wpływem ciśnienia oraz ciepłą. Gaz występuje samodzielnie lub w połączeniu z ropa. Przed użyciem gaz jak również ropa są oczyszczane a rafineriach. Ropa oraz gaz są przekształcane w paliwa, dzięki którym możemy ogrzać lub na przykład uruchomić silnik. Z ropy robi się także plastik jak również asfalt. Personel jest przewożony na platformę helikopterem. Aby ogrzać budynki, włączyć urządzenia elektryczne, wprawić w ruch maszyny przemysłowe lub pojazdy, używamy energii. 93 procent energii pochodzi ze źródeł kopalnych. Te paliwa powstały miliony lat temu z przekształcenia skał ziemskich.

Produkcja szkła

9 września 2019

Zanim powstanie szkło musi być przygotowana odpowiednia technologia jego produkcji, ustalona receptura tak, aby z masy szklanej powstało to, co ma powstać. Przy pomocy receptury przygotowuje się odpowiednie surowce. Najpierw surowce sa dokładnie mieszane a następnie trafiają do wanny szklarskiej. To właśnie w tej wannie surowce zaczynają się topić i powstaje stop, który ma wymagane właściwości, czyli odpowiednią czystość oraz wymaganą jednorodność. Całość przebiega w kilku etapach od topienia poprzez usuwanie niepotrzebnych pęcherzyków powietrza aż po studzenie tak uzyskanej masy. Dzięki studzeniu masa dostaje odpowiedniej lepkości, dzięki której można formować różne wyroby z masy szklarskiej. Najpierw z jednej strony wanny wsypuje się odpowiedni zestaw, który będzie podlegał topieniu. Tam wszystko się rozgrzewa i przekształca w masę szklaną. Potem taka masę klaruje się przy pomocy podwyższonej temperatury. Jednocześnie z klarowaniem cała masa staje się jednakowa w całej wannie. Potem studzi się masę do odpowiedniej temperatury> Ten proces przebiega po przeciwnej od wsypu części wanny. Stąd masa szklana jest pobierana do dalszego przerobu.
Zanim powstanie jakakolwiek rzecz ze szkła musi być ona najpierw zaprojektowana w pracowni plastycznej. To tam właśnie powstają nowe wzory gotowego wyrobu oraz sposób jego ozdobienia. Najpierw jest szkic wyrobu a później na podstawie takiego szkicu przygotowuje się odpowiednie formy ze styropianu. Dzięki takiej formie powstaje pierwszy odlew wyrobu. To teraz czas na wprowadzenie ewentualnych poprawek do projektu. Gotowy prototyp wyrobu przedstawiany jest do oceny przez komisję, która akceptuje albo nie nowy wyrób. Z pracowni plastycznej model trafia do pracownik rysunkowej gdzie będzie ten projekt dokładnie rozrysowany na poszczególne etapy produkcji danego wyrobu. Gdy dokumentacja projektowa jest już gotowa i w komplecie, model kierowany jest do produkcji. To tutaj jest jeszcze raz oceniany i sprawdzany przez specjalistów szklarzy. Teraz tylko dokumentacje przejrzą osoby odpowiedzialne za wycenę wyrobu i już można produkować. Najpierw musi powstać forma odlewnicza przygotowywana przez dział utrzymania ruchu.

Zderzenia mas powietrza ciepłego oraz zimnego, które przemieszczają się w atmosferze, jest czasem straszne. Normalna cyrkulacja powietrza zostaje zakłócona. Powstają silne wiatry, którym towarzyszą ulewne deszcze i inne groźne zjawiska, takie jak uderzenie pioruna czy wysokie fale(tsunami). Zakłócenia te różnią się między sobą, w zależności od tego, w której części świata powstają, ale wszystkie mogą powstawać duże szkody. Burze następują po dużych upałach. Powstają w cumulonimbusach, wielkich chmurach osiągających 10 kilometrów wysokości. Ściera się w nich gorące powietrze, które wznosi się od ziemi i zimne znajdujące się wyżej. Zderzanie się ze sobą cząsteczek wody oraz lodu powoduje wyładowania elektryczne. Cyklon powstaje w wyniku bardzo dużego niżu atmosferycznego nad ciepłymi morzami. Gorące oraz wilgotne powietrze szybko się unosi. Wstępujące powietrze wchłania przez cały czas parę wodną. Tworzy się wirująca chmura, wirując oddala się od centrum. W oku cyklonu, mającym od 25 do 30 kilometrów panuje spokój. Dookoła wiatry mogą osiągnąć prędkość 350 kilometrów/h wiatr, któremu towarzyszą gwałtowne deszcze, porywa wszystko, co napotyka na swojej drodze. Porywy wiatru wypychają na boki całą wodę wchłoniętą przez cyklon. Cyklony powstają ponad morzami tropikalnymi, od lipca do października, gdy temperatura przekracza 27 stopni.

Szkło

9 września 2019

Kiedy powstało szkło ? To pytanie zadaje sobie do dnia dzisiejszego szerokie grono historyków. Kto go wynalazł ? To kolejne pytanie. Myślę, że jak wiele rzeczy szkło powstało przez przypadek a jego zastosowanie też było przypadkiem. Dawno temu okna nie miały żadnych szyb, początkowo otwory okienne były bez żadnych zasłon, po prostu otwór w ścianie. Z czasem otwory zaczęto zasłaniać najpierw skórami z upolowanych zwierząt, później specjalnie spreparowanym ze zwierząt materiałem. To były takie błony chyba pęcherze zwierzęce. Gdzieś tam było zapisane takie podanie, że szkło wynaleźli Fenicjanie. Kiedyś podczas jednej z ich wypraw kupieckich rozpalili ognisko a rano w popiele cos znaleźli. Były to błyszczące kulki, które na dodatek były bardzo twarde. Jako że Fenicjanie ze wszystkiego potrafili wyciągnąć pieniądze postanowili sprzedać te kulki. Jak postanowili tak zrobili. To tylko taka historia a tak naprawdę pierwsze szkło było już znane dużo wcześniej niż z nim zetknęli się wędrowni kupcy fenicjańscy. Najpierw było ono matowe i nieprzeźroczyste.
Wenecja to było miasto, w którym o szkle wiedziano wszystko. Tam powstawały coraz nowsze odmiany szkła, tam właśnie po raz pierwszy barwiono szkło. Weneccy rzemieślnicy byli wysokiej klasy specjalistami od produkcji szkła i wyrobów ze szkła. Ponieważ ciągle któregoś z nich porywano albo starano się przekupić z czasem produkcje szkła przeniesiono z Wenecji na wyspę Murano. Dlaczego się tak działo? Tylko mistrzowie szklarscy znali sposób na produkcje szkła i recepturę jego produkcji. Rodziny rzemieślnicze mieszkały na tej wyspie prawie całkowicie izolowane od świata zewnętrznego. Żadnemu szklarzowi nie było wolno opuszczać wyspy a jeśli w takiej rodzinie była panna na wydaniu to mogła wyjść za mąż jedynie za wenecjanina. Przez ponad dwieście lat tylko wenecjanie znali tajemnicę szkła. Z czasem coraz więcej informacji o produkcji szkła docierało do różnych państw. Od siedemnastego wieku przewodnictwo w produkcji szkła przejęły Czechy. To właśnie Czesi w dalszym ciągu unowocześniali recepturę produkcji szkła.

© Środowisko i ludność