Ogień i woda

22 stycznia 2019

Ogień to jeden z żywiołów. Dawniej ogień był przeznaczony tylko dla bogów dopiero prometeusz podarował go ludziom po to, aby ułatwić im wykonywanie codziennych czynności, za co został srogo ukarany. Obecnie ogień jest dostępny wszędzie. Jest to główny z żywiołów, który spotykany jest bardzo często. Jego częstotliwość występowania wynika z faktu ze mogą go wywołać zarówno ludzie mowa tutaj jest o pod paleniach klub pożary mogą być samoistne. Pożar taki występuje wówczas, kiedy teren jest bardzo suchy wtedy wystarczy niewiele, aby zapalił się cały teren tym bardziej ze trawa oraz ściółka jest bardzo wysuszona. Ogień jest potężny i może wyrządzić wiele szkód jednak jest żywiołem, który można opanować wystarczy tylko pomoc strażaków. Jeśli rozmiary ognia są bardzo duże stosuje się nawet pomoc samolotów, które gaszą pożar. Wszystko zależy od tego jak teren jest objęty pożarem i jaki jest kierunek wiatru, ponieważ on pomaga roznosić pożar na dalsze tereny, co jest bardzo niebezpieczne zarówno dla strażaków, jaki dla cywilów, ponieważ ogień szybko postępuje. Woda jest to inaczej ciecz. Woda jest składnikiem życia na lądzie. Człowiek większości składa się właśnie z niej, nawet większość terenu na kuli ziemskiej stanowią wody. Wody łączą się od tych mniejszych po te wielkie, które noszą nazwę oceanów. Woda jest bardzo ważna dla zachowania życia na ziemi, ponieważ bez niej nie mogłyby rozwijać się rośliny a ludzie umarliby z pragnienia. Jednak woda to także zagrożenie. Najczęściej występuje ono po zimie, ponieważ na wiosnę śniegi topnieją, co za tym idzie poziom wód może się drastycznie podnieść, grozi to zalaniem domów oraz śmiercią wielu osób. Woda to żywioł, z którym można również walczyć, ponieważ można wszystko przewidzieć. Każdy, zdaje sobie sprawę z tego ze poziom wody może się podnieść, dlatego też budowane są tamy i zabezpieczenia przy rzekach. W najgorszym wypadku woda może zniszczyć domostwa, ale ludzi można uratować. Gorzej jednak, gdy chodzi o większe wody a w nich poziom ciągle się podwyższa, ponieważ topnieją lodowce, co za tym idzie za pewien czas woda stanie się problemem globalnym

© Środowisko i ludność