Woda w ruchu ma sporą siłę: jeżeli włożysz rękę do rzeki, prąd będzie ja pchał. Kiedyś energia ta wprawiała w ruch koła młyńskie. Dziś, dzięki zaporom, wykorzystuje się ją do produkcji elektryczności. Zapora, zbudowana w poprzek rzek, zatrzymuje naturalny bieg wody. Zmusza się ją, aby przesunęła swoje konto, napędzając w ten sposób turbiny. We Francji u ujścia rzeki Rance do morza, turbiny napędzane są ruchem przypływów oraz odpływów. Wiedza o odnawialnych źródłach energii nie rozwija się na tyle szybko, żeby zaspokoić rosnące potrzeby. Zużywamy trzy razy więcej energii niż dwadzieścia lat. Trzeba, więc je oszczędzać. Turbiny wiatrowe zastąpiły wiatraki. Zaopatrzone są w mocno skrzydła oraz silnik, który ustawia je automatycznie w stronę wiatru. Przekształcają one siłę wiatru w energię, która zasili fabryki jak również mieszkania. Na pustyni kalifornijskiej lub na Morzu Północnym, gdzie wieją silne wiatry, powstają farmy wiatrowe. Turbiny w kształcie koła, na całym świecie, służą do wypompowania wody z podziemnych złóż w najbardziej suchych strefach. Należy pamiętać, że ze słońca, wiatru oraz wody będzie można korzystać zawsze. Dziś szczególnie wskazane jest korzystanie z tych źródeł energii. Odnawialne źródła energii nie zanieczyszczają środowiska.

© Środowisko i ludność