Ciepło i światło, jakie daje słońce, pozwala na istnienie życia na ziemi. W elektrowniach słonecznych promienie są wychwytywane przez lustra. Ogromne ciepło, które się w nich koncentruje służy do wytwarzania pary wodnej, a następnie energii. Ekrany słoneczne, zainstalowane na dachu, podgrzewają wodę w domu lub basenie. Ten system sprawdza się nie tylko w ciepłych krajach: Niemcy zajmują w Europie drugie miejsce pod względem wykorzystania energii słonecznej. Baterie słoneczne używane w kalkulatorach przekształcają światło słońca w elektryczność. Energia ta pochodzi z ciepła z wnętrza ziemi. W kontakcie z nim, obecna pod ziemią lub dostarczona przez człowieka woda, przekształca się w parę, która zasila elektrownie lub sieci grzewcze. We Francji ciepła woda z warstw podziemnych pozwala na ogrzewanie około 20 000 mieszkań. Najwięcej takiej energii wykorzystuje Islandia, wyspa wulkaniczna. Tam ogrzewa się w ten sposób siedem mieszkań na dziesięć. A także szklarnie, a nawet drogi: woda przepływająca w zakopanych pod droga rurą zapobiega gołoledzi. Odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego rozkładając się wytwarzają metan. Jeżeli zostaną umieszczone w zamkniętym zbiorniku, gaz ten może być odzyskiwany do produkcji ciepła lub energii elektrycznej.

© Środowisko i ludność