Minerały

22 stycznia 2019

Litosfera składa się ze skorupy ziemskiej i leżącej pod nią zewnętrznej części górnego płaszcza Ziemi- astenosfery. Znaczenie pojęcia minerał zmieniało się wraz z rozwojem badań naukowych z zakresu geologii. W przeszłości uważano, że minerałami są niektóre ciała krystaliczne skorupy ziemskiej, utworzone w sposób naturalny, bez udziału człowieka. Według tej definicji do minerałów zaliczano również substancje, które wykrystalizowały się na ścianach wyrobisk kopalnianych. Obecnie przyjmuje się, że minerałem jest składnik skorupy ziemskiej powstały naturalnie, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, bedący jednocześnie pierwiastkiem, związkiem chemicznym, bądź ich jednorodną mieszaniną, zwykle o stałym stanie skupienia. Minerałem o najprostszej postaci, czyli jednorodnym pierwiastkiem jest złoto, srebro, a także diament, grafit. Związki chemiczne będące minerałami to między innymi: kwarc, sól kamienna i kalcyt. Większość minerałów posiada budowę krystaliczną. Kryształy to ciała stałe o uporządkowanej budowie wewnętrznej, której atomy tworzą tak zwaną sieć przestrzenną. Minerały rozpoznawane są za pomocą charakterystycznych właściwości fizycznych. Najbardziej istotne cechy to: Gęstość – wyrażana w postaci ciężaru właściwego. Cecha ta pozwala odróżnić od siebie minerały, na przykład złoto od pirytu. Złoto ma niemal czterokrotnie większą gęstość. Większość minerałów skałotwórczych ma gęstość 2-4 g/cmł. Barwa – według tego kryterium minerały dzielimy na barwne i bezbarwne a także zabarwione. Minerały barwne pozostawiają rysę o takiej samej barwie, a zabarwione pozostawiają rysę białą. Twardość – oznacza opór, jaki minerał stawia ostrzu, jakim próbuje się zarysować powierzchnię minerału. Do prostego określania tej właściwości służy skala twardości Mohsa. Jest to dziesięciostopniowa skala, którą wyznaczają minerały wskaźnikowe. Twardość wzrasta w skali od 1 do 10. Twardość minerału określamy przez porównanie go do minerałów wzorcowych. Minerał o skali twardości 1 może zostać zarysowany przez każdy inny minerał, natomiast o skali 5 tylko przez minerały o tej samej twardości lub większej.

© Środowisko i ludność