Inne katastrofy naturalne

9 września 2019

Tornado jest to zjawisko naturalne, porównywalne z cyklonem. Ale powstaje w warunkach burzowych, pod cumolonimbusem. Występujące powietrze zwinięte w spiralą tworzy lej miedzy ziemią a niebem(chmurami). Lej taki rozszerza się na dole: jest to trąba tornada, ma szerokość kilkuset metrów. Tornado trwa nie dłużej niż 5 do 30 minut, ale wywołuje wiatry mogące osiągnąć prędkość 500 kilometrów jego niszcząca siła polega przede wszystkim na nagłym nadejściu. Gdy tornado występuje na morzu, nazywa się trąbą powietrzną. Większość opadów występujących w Azji Południowej koncentruje się na przestrzeni kilku tygodni. To pora monsunowa. Monsun nadchodzi wiosna, kiedy poziom wody w rzekach jest już wysoki z powodu topienia się śniegu w Himalajach. Powodzie mogą tam osiągnąć dramatyczne rozmiary. W suchym klimacie na deszcz trzeba czasem bardzo długo poczekać, nawet kilka lat. Zbiorniki wodne wysychają. Susza, poza pragnieniem u ludzi jak również zwierząt, powoduje także głód. Wiąże się to z faktem, że rośliny przestają rosnąć. Cyklony przemieszczają się przez kilka dni. W Ameryce nazywane są huraganami, huraganami w Azji tajfunami. Powodują wszędzie ogromne szkody i nie kiedy zabijają tysiące ludzi.

© Środowisko i ludność