Zderzenia mas powietrza ciepłego oraz zimnego, które przemieszczają się w atmosferze, jest czasem straszne. Normalna cyrkulacja powietrza zostaje zakłócona. Powstają silne wiatry, którym towarzyszą ulewne deszcze i inne groźne zjawiska, takie jak uderzenie pioruna czy wysokie fale(tsunami). Zakłócenia te różnią się między sobą, w zależności od tego, w której części świata powstają, ale wszystkie mogą powstawać duże szkody. Burze następują po dużych upałach. Powstają w cumulonimbusach, wielkich chmurach osiągających 10 kilometrów wysokości. Ściera się w nich gorące powietrze, które wznosi się od ziemi i zimne znajdujące się wyżej. Zderzanie się ze sobą cząsteczek wody oraz lodu powoduje wyładowania elektryczne. Cyklon powstaje w wyniku bardzo dużego niżu atmosferycznego nad ciepłymi morzami. Gorące oraz wilgotne powietrze szybko się unosi. Wstępujące powietrze wchłania przez cały czas parę wodną. Tworzy się wirująca chmura, wirując oddala się od centrum. W oku cyklonu, mającym od 25 do 30 kilometrów panuje spokój. Dookoła wiatry mogą osiągnąć prędkość 350 kilometrów/h wiatr, któremu towarzyszą gwałtowne deszcze, porywa wszystko, co napotyka na swojej drodze. Porywy wiatru wypychają na boki całą wodę wchłoniętą przez cyklon. Cyklony powstają ponad morzami tropikalnymi, od lipca do października, gdy temperatura przekracza 27 stopni.

© Środowisko i ludność