Globalne zmiany klimatu

22 stycznia 2019

Podczas konferencji zwołanej w Hamburgu w 1988 roku, uznano iż najwyższy wpływ na globalne zmiany klimatu ma emisja dwutlenku węgla. W powietrzu znajdują się tylko 0,3 % tego gazu, jednak to w połowie on jest przyczyną podwyższania się temperatury powietrza na kuli ziemskiej. Od roku 1800 poziom dwutlenku węgla w powietrzu wzrósł o 20%, z tego też powodu to właśnie jemu przypisuje się wzrost temperatury o pół stopnia Celsjusza. Innymi gazami tego typu, mający również, choć nie w tak dużym stopniu wpływ na wzrost temperatury są metan, tlenki azotu, fluoro-chloro-węglowodory (freony) oraz tlenek węgla. W Niemczech 37% z 6 milionów ton metanu dostarczają rocznie do atmosfery składowiska odpadów, natomiast jedną trzecią rolnictwo, w tym przypadku jego źródłem jest przede wszystkim masowa hodowla zwierząt. Źródłem metanu jest także górnictwo oraz nieszczelne gazociągi. Najlepiej widzialnymi oznakami są tak zwane rolnicze zmiany klimatu oraz ilość wody w rzekach. Ilość wody w rzekach stale maleje. Zmiany klimatu mają również swoje skutki natury zdrowotnej człowieka. Obecnie stosuje się wiele sposobów, mających na celu zmniejszenie ilości czynników, które zwiększają efekt cieplarniany.

© Środowisko i ludność