Ropa, to czarny, kleisty płyn znajdujący się w podziemnych skałach podobnych do gąbek, aby go wydobyć trzeba wydrążyć szyb. Na metalowej wieży wiertniczej zamontowany jest świder-rodzaj jakby ogromnej wiertarki. W odwiertu ropa transportowa jest tankowcem lub długimi na kilkaset metrów kilometrów rurociągami naftowymi. Przechodzą one pod wodą, pod lub nad ziemią. Wiele złóż położonych jest pod oceanami. W takich wypadkach nad studniami trzeba zbudować platformę morską( na morzu). Podobnie jak ropa, gaz powstał w wyniku rozkładu roślin jak również maleńkich zwierząt morskich. Substancja ta, wciskając się pod wpływem ciśnienia oraz ciepłą. Gaz występuje samodzielnie lub w połączeniu z ropa. Przed użyciem gaz jak również ropa są oczyszczane a rafineriach. Ropa oraz gaz są przekształcane w paliwa, dzięki którym możemy ogrzać lub na przykład uruchomić silnik. Z ropy robi się także plastik jak również asfalt. Personel jest przewożony na platformę helikopterem. Aby ogrzać budynki, włączyć urządzenia elektryczne, wprawić w ruch maszyny przemysłowe lub pojazdy, używamy energii. 93 procent energii pochodzi ze źródeł kopalnych. Te paliwa powstały miliony lat temu z przekształcenia skał ziemskich.

© Środowisko i ludność