Dokładnie o Greenpeace

9 września 2019

Wszyscy na pewno nie raz słyszeli o organizacji, która nazywa się Greenpeace. Jest to apolityczna, niezależna organizacja o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym, że jest to organizacja apolityczna nie przyjmuje żadnych pieniędzy od rządu, istnieje tylko dzięki szczodrości i dobremu sercu sympatyków , utrzymuje się także z wydawania różnego rodzaju czasopism, książek, nagrywania filmów o tematyce środowiskowej. Zajmująca się ona przede wszystkim ochroną środowiska naturalnego. Członkowie organizacji swoje działania realizują poprzez rozmowy i uświadamiane społeczeństwu problemów związanych z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. Powstała w 1971. Wcześniej Greenpeace istniało pod nazwą „Don’t Make a Wave Committee”, protestującej przeciwko eksperymentom nuklearnym prowadzonym przez USA na wyspie Amczitka u zachodnich wybrzeży Alaski. Bardzo ciekawy jest fakt , że na początku „Don’t Make a Wave Committee” liczyła zaledwie dwunastu członków. Dopiero później zmieniono nazwę, na tą która funkcjonuje w społeczeństwie do dziś. W ciągu trzydziestu lat organizacja znacznie się rozrosła, obecnie skupia ok. 5 milionów ludzi w ponad 150 państwach! Główna siedziba ekologów, czyli ich centrum informacyjne, mieści się w Amsterdamie.
Powszechnie wiadomo, że Greenpeace skupia swoje działania na ogólnie pojętej ochronie środowiska, zarówno zajmuje się ochrona wód, powietrza jak i gleby. Jednak na co kładą największy nacisk, na co poświęcają najwięcej czasu i trudów? Oto cele najważniejszych kampanii: zatrzymanie zmian klimatycznych , ochrona lasów ( zarówno tropikalnych puszczy amazońskich, jak i zwykłych lasów rosnących w strefie umiarkowanej), ochrona oceanów , powstrzymanie wielorybnictwa i bezmyślnego zabijania zwierząt żyjących w wodach całego świata, sprzeciw wobec wykorzystywania energii atomowej i popieranie energii odnawialnej, sprzeciw wobec inżynierii genetycznej, a przede wszystkim walka z żywnością modyfikowaną genetycznie, a także eliminacja z użycia toksycznych związków chemicznych. Jak sami twierdzą są to zagrożenia globalne, które mają największy wpływ na zanik różnorodności biologicznej w otaczającym nas świecie. Członkowie Greenpeace uważają, że najważniejsi w ich działaniach są ludzie, którzy podzielają ich poglądy. Starają się więc poprzez uświadamianie szukać nowych osób, którym leża na sercu stan i wygląd naszego otoczenia, zarówno najbliższego jak i tego odległego.

© Środowisko i ludność