Dakotowie i Indianie

2 czerwca 2010

14Dakotowie to kolejne spośród indiańskich plemion Ameryki Północnej, jakie zamieszkiwały obszary Wielkich Równin. Dzielono je na części zachodnią, wschodnią oraz środkową. W tłumaczeniu na język polski, nazwa tego plemienia oznacza tyle, co „przyjaciele” albo „sprzymierzeni”. Jeżeli chodzi o liczebność w dzisiejszych czasach tej społeczności, to szacuje się, iż na terenie Stanów Zjednoczonych żyje nieco ponad sto tysięcy Dakotów, natomiast w Kanadzie liczba ta jest dziesięciokrotnie niższa. Aktualnie zamieszkiwanymi przez nich obszarami są przede wszystkim dwa stany Stanów Zjednoczonych, a mianowicie – Dakota Południowa oraz Dakota Północna. Tylko niewielka ich grupa spotkana jest w rezerwatach, zdecydowana większość zamieszkuje „normalne” miasta. Są to ludzie mający bardzo duże poczucie swojej tożsamości, kultywują tradycje kulturalne, natomiast rodzina stanowi dla nich wartość najważniejszą. Abenakowie byli indiańskim plemieniem, które zamieszkiwało przede wszystkim terytoria dwóch dzisiejszych stanów w Stanach Zjednoczonych takich jak Maine oraz New Hampshire. To między innymi właśnie z nimi jako pierwszymi zetknęli się pierwsi osadnicy rodem z Wielkiej Brytanii, kiedy dotarli do Ameryki Północnej. Europejczycy spotkali się z nimi pierwszy raz w połowie lat dwudziestych szesnastego stulecia. Swoje domy mieli oni zwyczaj określać mianem wigwamów – nazwa ta bardzo szybko się przyjęła pośród Europejczyków i zaczęli jej używać w odniesieniu do wszystkich indiańskich domostw. W poszczególnych plemieniach Abenaków panował taki zwyczaj, że znajdowało się w nich po dwóch wodzów, z których każdy odpowiadał za zupełnie różne kwestie. O ile w kompetencjach jednego leżały tylko i wyłącznie kwestie wojenne, o tyle drugi odpowiadał za wszystkie pozostałe sprawy związane z codziennym życiem.

© Środowisko i ludność