Zarówno rolnictwo, jak i przemysł, podobnie zresztą jak wszyscy użytkownicy wody w domach, zanieczyszczają wodę, wylewając do niej niebezpieczne substancje. Zanieczyszczenia te dostają się do płynącej w rzekach wody, wtedy, gdy ścieki nie są oczyszczone w oczyszczalniach lub, gdy przenikają przez glebę do zbiorników podziemnych. Ponadto zanieczyszczenia zawarte w dymach oraz spalinach dostają się z deszczem do wód. Na przestrzeni wieków woda wyżłobiła dziury w skalach. Powstały groty. Służą one za zbiorniki-są to warstwy freatyczne. Woda może wydostawać się na powierzchnię przez źródła naturalne lub studnie, naturalne lub wykopane przez człowieka. Podobnie jak lodowiec i oceany, rzeki rzeźbią krajobraz ziemi. Gdy napotykają na miękkie skały, rozlewają się w szerokie doliny. Jeżeli skala jest twardsza, woda żłobi głębokie parowy lub wąwozy, jak na przykład kaniony. W USA podobnie jak w niektórych krajach arabskich, gdzie brakuje wody, aby odsolić wodę morską wybudowano specjalne fabryki. W ciągu 20 lat zwiększyła się dwukrotnie ilość spożywanej wody. Co roku, na świecie na choroby przenoszone drogą wodną umierają miliony dzieci. W Chile w wielu wioskach mieszkańcy rozwieszają sieci rybackie na słupach, aby zebrać wodę znajdującą się w morskim powietrzu. Gdy brakuje wody, ludzi zabija susza.

© Środowisko i ludność